Günümüzde aktif olarak kullanılan makinelerin çalışabilmesi için yakıta gereksinim duyulmaktadır. Zaten bir teknolojik sistemde yakıt kullanılmasa yani sadece manüel bir sistemden yararlanılıyorsa buna makine değil araç denilmektedir. Günümüzde makineleşme hızlı bir şekilde devam ettiğinden dolayı yakıtın önemi her geçen gün artmaktadır. Makinelerde kullanılan yakıtları incelediğimizde çeşitli türden yakıtların olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden yakıt çeşitleri kesinlikle ele alınması gereken bir konudur. Bu konunun ayrıntılarına girmeden önce sizlere yakıt nedir konusunda bilgi vermek istiyoruz. Kaba bir dille yakıtın tanımını yapmamız gerekirse ısı ya da enerji üretebilmek adına kullanılan maddelerin tamamına yakıt denilir şeklinde bir tanımlama yapabiliriz. Yakıtların büyük bölümü yanma sonucunda enerji elde edilmesini sağlamaktadır. Tüm yakıtların büyük bölümü karbon maddesinden meydana gelmektedir. Karbon oksijen ile reaksiyona girdikten sonra ısı elde edilir. Bu da yakıttan iş yapabilme kabiliyetini ortaya çıkarır.

Dünya genelinde kullanılan yakıt türlerini incelediğimizde büyük bölümünün fosil yakıtlar olduğunu görmekteyiz. Doğalgaz, petrol ve kömür en çok kullanılan fosil yakıt türleri arasında bulunmaktadır. Bunlar yenilenebilir enerji kaynakları sınıfında yer almadığından dolayı fosil yakıtlar er ya da geç tükenecektir. Bu yüzden ilgili yakıtların dışında daha farklı yakıt türlerinin de bulunup geliştirilmesi gerekmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ısınmak adına odun kullanılır ancak dünya nüfusu her geçen gün arttığından dolayı yeterli odun elde edilememektedir. Bu durum ağaçların aşırı derecede yavaş uzamasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden geçmişten günümüze en çok kullanılan yakıt türlerinden birisi olan odun yerini daha farklı alternatif yakıt türlerine bırakmıştır.

---Sponsorlu Bağlantılar---

Günümüzde enerji elde edilmesi yakıtlar ile olduğundan dolayı enerji elde edebilmek adına daha verimli sistemler tercih edilmektedir. Bu gelişmiş verim düzeyi yüksek olan tesislerde kullanılan yakıtlara baktığımızda karşımıza nükleer yakıtlar çıkmaktadır. Özellikle fosil yakıtlar hızla tükenmeye devam ettiğinden dolayı nükleer yakıtlar çağımızın en çok tercih edilen yakıt türlerinden birisi haline gelmiştir. İlk kurulum maliyetlerinin yüksek olması ve tesis işletmelerinin insan nesli açısından tehlikeli olması nedeniyle günümüzde birçok ülke maalesef nükleer yakıt tüketimine geçiş yapamamaktadır. Bu yüzden fosil yakıtlar birçok dünya ülkesi tarafından ilgi görmeye devam etmektedir. Nükleer yakıt konusunda en gelişmiş ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya yer almaktadır. Yakın zamanda gerçekleşmiş olan Çernobil felaketi sonrasında nükleer yakıtın ne kadar tehlikeli olabileceği gün yüzüne çıktığından dolayı nükleer yakıt tüketimine dünya genelinde sınırlama getirilmesi hedeflenmektedir.

Yakıt ülkelerin en çok gereksinim duyduğu şeyler arasında yer aldığından ötürü farklı yakıt türleri arayışına da devam ediliyor. Özellikle son zamanlarda çöplerden yakıt üretilmeye başlanmış durumda. Çöpleri yakarak enerji elde edip elektrik üreten çok sayıda tesis Avrupa ülkelerinde kurulmuştur. Ülkemizdeki çöp yığınlarını değerlendirmek adına bu tesislerin ülkemizde de kurulması hedeflenenler arasında yer almaktadır. En değerli yakıt türlerine baktığımızda alkolün değerli bir yakıt türü olduğunu görüyoruz. Özellikle bitkiler bünyelerinde yüksek oranda alkol bulundurmaktadır. Yeni yakıt arayışında olan bilim insanları bitkilerden alkol üreterek bunları otomobillerde kullanmaya başlamıştır. Günümüzde sadece bitkilerden elde edilmiş olan alkol ile çalışan otomobiller geliştirilmiştir. Kısa zaman içerisinde bu tarz çalışma prensibine sahip olan otomobillerin dünya geneline yayılması beklenmektedir.

Yakıt pilleri geleceğin enerjisi olarak kabul edilmektedir. Kimyasal enerjiyi hidrojene, oksijeni de elektriğe dönüştüren yakıt pilleri aşırı derecede pahalı olduklarından dolayı henüz dünya geneline yayılmadı ancak yakıt pilleri üzerinde yürütülen arge çalışmaları sayesinde yakıt pillerinin kısa süre içerisinde daha fazla gelişmesi ve daha ucuz hale gelmesi beklenmektedir. Amerika birleşik devletleri yakıt pilleri üzerinde ciddi arge çalışmaları yapmaya devam ediyor. Eğer yakıt pilleri dünya geneline yayılacak olursa birçok ülke kesinlikle enerji konusunda dışa bağımlılığını sona erdirecektir. Bazı ülkeler sadece yakıt satışından ciddi gelir elde ettiği için bu tarz bir gelişme diğer ülkelerin üzülmesine neden olsa da gelişimin önü kesilemeyeceğinden dolayı yakıt pilleri er ya da geç dünyanın en önemli enerji kaynaklarından birisi haline gelecektir. Bu sayede dünya aslında daha yaşanabilir bir hal alacaktır.

16 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)  


---Sponsorlu Bağlantılar---
Taş kesilen insanlar
Bilim Pasajları
Ley hatları
Sağlık Bilgisi
Piramitlerin Sırları