Mısır Piramitlerinin Sırları Özellikleri Hakkında Bilgi

mısır piramitleri hakkında bilgi

Mısır piramitleri çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış olan mimari yapılar arasında yer aldığından dolayı sırları ve özellikleri ile ilgi çekmeye devam ediyor. Mısır piramitlerinin sırları her geçen gün keşfedilmeye devam edilse de Mısır piramitlerinin özellikleri o zamanda bu yapıların nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermediğinden dolayı yapıların birer gizemli yapı olarak kalmasına neden olmaktadır.

Mısır piramitleri ismini dünya genelinde en çok piramidin Mısır’da yer almasından dolayı almaktadır. Bu bilgiden yola çıkacak olursak bu piramitlerin aslında Mısır’a özgü olmadıklarını, dünyanın çeşitli yerlerinde daha birçok piramidin yer aldığını anlayabiliriz. Mısır piramitleri içerisinde yer alan en gizemli piramit Mısır’ın Gize şehrinde yer alan Keops piramididir. Bu piramit dünyanın 7 harikası içerisinde yer almaktadır.

Piramitler üzerinde inceleme yaparken Keops piramidi dışında daha birçok piramidin büyük sırları barındırdığını gözlemledik. Keops Piramidi, Mikerinos Piramidi, Kefren Piramidi, Sakkara Piramidi, Maldum Snefru Piramidi, Dahahur Bent Piramidi, Dahahur Snefru Piramidi ve Sakkara Pepi II Piramidi dünya genelinde bilinen en ön plana çıkan piramitlerdir.

Piramitler ismini bir geometrik şekilde almaktadır. Batanı kare olan ve köşeleri tepede bir noktada birleşen şekle sizlerinde bildiğiniz gibi piramit denilmektedir. Hatta bu şekle kare piramitte diyebiliriz. Piramitlerin toplamda 4 tane üçgen ve 1 tane kara yüzeyi bulunmaktadır. Kare olan yüzey tabanı, üçgen yüzeyler ise dış yüzeyleri oluşturur. Piramitleri bu kadar gizemli kılan özellikleri mimari ve mühendislik açısından aşırı derecede sağlam bir yapıda olmalarıdır. O yıllarda teknolojinin ne kadar ilerlediği bilinmediğinden dolayı böylesine bir geometrinin nasıl oluştuğu sırlarını günümüzde de korumaya devam etmektedir.
mısır piramitlerinin sırlarıHalk arasında Mısır’ın hükümdarı olan Firavunun mezarının piramitler içerisinde yer aldığı ve çok sayıda değerli eşyanın buralarda saklandığı düşünülmektedir. Piramitler içerisine çok sayıda bubi tuzağı kurulmuş olduğundan ötürü günümüzde halen her yerine girilmemiş olan piramitler bir hayli çoktur. Tamımı gezilen piramitler içerisinde ne bir değerli eşyaya ne de herhangi bir mumyaya rastlanmamıştır. Bu durum da bu piramitlerin neden yapıldığının açıklanamamasına neden olmaktadır. Piramitlerin tarihsel süreci incelendiğinde ilk piramidin milattan önce 2620 yılında tamamlandığı e bu piramidin Sakkara’da inşa edildiği bilinmektedir. Yapılan bu piramit incelendiğinde piramit yüksekliğinin az olduğu ve tabanının kare olarak yapılmadığı görülmektedir. Ayrıca piramidin birçok bölümü yarıda bırakılmıştır. Bunun temel sebebini mimarlar eğimin çok verilmiş olmasına bağlamaktadır. Daha sonraki yıllarda inşa edilmiş olan piramitler incelendiğinde bu piramitlerde daha yüksek notalara ulaşmak adına taban alanının kare olarak seçildiği ve yükselme eğiminin daha az verildiği gözlemlenmiştir. Zaman içerisinde deneme yanılma yolu ile kazanılmış olan bu bilgi diğer tüm piramitlerin inşasında da kullanılmıştır.

Piramitleri en gizemli yapan husus bu piramitlerin kimler tarafından inşa edilmiş olduğudur. Birçok kişi düne kadar piramitleri uzaylıların yaptığına inanıyordu. Bu durumun gerekçi olarak insanların bu denli büyük taşları taşıyamayacağı gösteriliyordu. Yakın zaman içerisinde bir rastlantı sonucunda bu gizem çözüldü piramitleri kimlerin inşa ettiği bulundu. Bir gezgin tarafından yapılan gezi sırasında gezginin rastgele bir şekilde bir mezarı bulması bu piramitlerin insanlar tarafından yapıldığını ortaya çıkardı. Gezgin tarafından bulunan mezar, mezar içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda bir ustabaşına ait olduğu ortaya çıktı. Bulunan mezar aşırı derecede ihtişamlıydı. Bu durum piramit yapımda çalışan işçilere ne denli çok değer verildiğinin bir göstergesidir. Ortada bir mezar varsa daha birçok mezar olmalı düşüncesinden yola çıkan araştırmacılar bulunan mezarın etrafında araştırmalar yaparak daha birçok mezara ulaştılar. Elde dilen bilgiler hayret vericiydi. Özellikle mezarlarda yer alan mumyalar üzerinde yapılan araştırmalar bu piramitlerin insanlar tarafından yapıldığını ortaya koyuyordu. Mumyaların iskelet yapıları incelendiğinde özellikle bel bölgelerinin aşırı derecede baskıya maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda işçilerin taşları taşırken aşırı derecede zorlandıklarının bir göstergesidir. Piramitler aşırı derecede büyük, insan gücü ile kaldırılamayacak taşlardan oluşmaktadır. Mezarlarda yapılan araştırmalar aşırı büyük olan taşların piramit üzerine çıkarılmasında fil gibi büyük hayvanların kullandığını ortaya çıkarmıştır. Bu durum da piramitlerin sırlarının büyük oranda kaybolmasına neden olmuştur.
mısır piramitlerinin özellikleriPiramitler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda neredeyse her piramidin taş ocaklarının yakınlarında inşa edildiği ortaya çıkmıştır. Piramitlerin taş ocaklarının yakınlarında inşa edilmesinin temel sebebi ise piramit yapımında büyük taşlara ihtiyaç duyulmasıdır. Taş ocaklarında yapılan incelemeler de piramitlerde kullanılan taşların bu ocaklardan alındığını ortaya çıkarmıştır.

Dünyanın en gizemli piramitleri arasında baş sırada yer alan Keops piramidi etrafında yapılan arkeolojik çalışmalar sonrasında firavuna ait olduğu düşünülen bir gemi bulundu. Geminin parçalarını zarar vermemek adına arkeologlar yaklaşık olarak 15 sene çalıştı ve gemiye hiçbir zarar vermeden tüm parçaları çıkarıldı. Daha sonra parçalar bir araya getirildi ve gemi eski görünümüne kavuşturuldu. Sedir ağacından yapılmış olan bu gemi bir müzede ziyaretçilere açılmış durumda. İlgili gemiyi görmek için yıl içerisinde milyonlarca kişinin geldiği bilinmektedir.
mısır piramitleri hakkında bilgiYapılan incelemeler sonucunda ayrıca çok sayıda mumya bulundu. Firavunların mumyaları neredeyse hiç bozulmamış durumda. Bunun nedeni ise o yıllarda yapılan mumyalama tekniğinin aşırı derecede gelişmiş olmasıdır. Duvarlarda yer alan resimler incelenerek bu mumyalamaların nasıl yapıldığı öğrenildi. Öncelikle ölen kişinin karnına bir yarık açılıyor ve o yarıktan tüm iç organları çıkartılıyor. İç organların çıkarılmasının temel sebebi bu organların çürümeye neden olmasıdır. Çıkarılan iç organların yer aldığı boşluklara çeşitli yağlar ve baharatlar konularak vücudun çürümesi engelleniyordu. Bu yöntem aşırı derecede pahallı bir yöntem olduğundan dolayı mumyalama işleminin sadece ülkenin saygın kişilerine yapıldı kalan eserler incelenerek anlaşılmıştır. Arkeologlar Eski Mısırlıların mumyalama işlemini yapmasını öldükten sonra dirilmeye inançlarının olmasına bağlamaktadır. Birçok kaynak Firavunun Tanrı olarak kabul edildiğini söylese de yapılan bu mumyalama işleminin ruhani bir Tanrıya inançlarının olduğunu anlamamak mümkün değildir.

Piramitler dünyanın en gizemli mimari eserlerdir. Piramitlerin sırları her geçen gün açığa çıksa da piramitlerin özellikleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yapılan yeni arkeolojik kazılar sonucunda birçok gizemin daha ortadan kaldırılması beklenmektedir. Piramitler hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler en güncel bilgilere makalemizden ulaşmaya devam edecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here