Günümüzde neredeyse her dünya ülkesi sayıları temsil etmek adına aynı sembolleri kullanıyor olsa da geçmişten günümüze sayıların yazılışı aslında büyük oranda değişmiştir. Bu durum da geçmişten günümüze sayıların tarihçesi adlı kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Matematik bilimine önem veren kişiler olduğumuz için sizlere vikipedi kaynaklarını kullanarak geçmişten günümüze sayıların tarihçesi hakkında bilgi vereceğimiz gibi sayıların gelişimi konusuna da elimizden geldiğince değineceğiz.

İnsanlık var olduğu günden beri yaşam süren insanların tamamı sayıları kullanmaya gereksinim duymuştur. Örneğin ilk çağ insanlarını ele alacak olursak bu insanlar avladıkları hayvanların sayısını, sürüde bulunan hayvanların sayısını kayıt altına almak için sayılara ihtiyaç duymuştur. Bu ilk çağ insanları duvarlar üzerine çeşitli çizikler atarak sayıları kullanmıştır. Yani ilk sayıların birer çentik şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ilk çağ insanları sayıları kullanmak için ipin üzerine düğüm atmışlardır. Ayrıca çakıl taşlarını toplayan toplulukların da olduğu bilinmektedir. Çiziklere bakarak, çentikleri sayarak ve düğümleri inceleyerek sürüde yer alan hayvanların eksilip eksilmediğini bu şekilde anlamışlardır.

---Sponsorlu Bağlantılar---

Geçmişten günümüze sayıların tarihçesi hakkında bilgi toplarken kesinlikle eski mısırlılara değinmemizin gerektiğini gözlemledik. Eski mısır medeniyeti sizlerin de bildiğiniz gibi bir resim yazısı olan hiyeroglif yazısını kullanmaktaydı. Eski mısır medeniyeti eski çağlarda yaşamış olan ilk çağ insanlarını referans alarak bir sayma sistemi oluşturmuş ve bunları çeşitli sembollerle ifade etmiştir. Papirüslerin üzerine yazılmış olan bazı sayıların günümüze kadar ulaştığı bilinmektedir. Günümüzde mısır medeniyeti tarafından kullanılan matematik ile alakalı çok sayıda tarihi belge bulunmaktadır. Mısır medeniyetinde sayılar sağdan sola doğru ifade edilmekteydi. Eğer bir gün elinize mısırlılar tarafından hazırlanmış olan sayılarla alakalı bir belge geçecek olursa sayıları sağdan sola doğru okumanız gerekmektedir. Buna dikkat ettiğiniz sürece ve sembolleri tanıdığınız müddetçe mısırlılar tarafından yazılmış olan sayıları rahat bir şekilde anlayabilirsiniz.

Mısır medeniyetinin sayılara olan katkısından sonra ele alınması gereken diğer bir medeniyet Romalılardır. Günümüzde de sıklıkla kullanmış olduğumuz roma rakamları eski roma medeniyeti tarafından geliştirilmiştir. Sayıların gelişimi konusunda en önemli adımın roma rakamları olduğunu söylemek mümkündür. Dünya geneline kısa süre içerisinde yayılan roma rakamları uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Roma rakamlarının nasıl yazıldığını hatırlamak istiyorsanız roma rakamları nasıl yazılır bağlantısında yer alan içeriği inceleyebilirsiniz.

Roma rakamları uzun yıllar boyunca kullanılmış olsa da ilerleyen zaman içerisinde günümüzde kullanılan modern sayı sistemi geliştirilmiştir. Matematik bilimcileri bu sayı sisteminin üzerine herhangi bir sayı sisteminin geliştirilmesinin günümüzde mümkün olmadığını belirtiyor. Sayı sistemi denildiği zaman kesirler gibi üslü sayılar gibi ifadeler de akla gelebilir ancak bunlar konunun en ayrıntılı kısımları olduğundan dolayı sizlere sadece geçmişten günümüze sayıların tarihçesi hakkında bilgiler vermiş bulunuyoruz.

sayıların tarihçesi

Geçmişten günümüze sayıların tarihçesi konusuna değinirken Araplar ve Hintli Müslümanlar tarafından kullanılmış olan rakamlar ve sayılar konusuna da değinilmesi gerekmektedir. Hintlilerin sayı sistemi olarak onluk sistemi kullandıkları bilinmektedir. Rakamlarının kendilerine has olan sembollerden oluştuğu bilinmektedir. Arap medeniyetlerinde ise özel sembollerden oluşan Arapça kaynaklı rakamlar kullanılmıştır. Hint ve Arap rakamları uzun yıllar boyunca Müslüman ülkelerinde kullanılmıştır hatta birçok ülkede günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Geçmişin önemli medeniyetlerinden olan maya uygarlığı tarafından geliştirilmiş olan çeşitli sayı sistemleri bulunmaktadır. Mayaların sayıları ifade etmek için çeşitli nesneleri sembol haline getirerek kullandıkları bilinmektedir. Günümüzde fazla rağbet görmediğinden dolayı geçmişten günümüze sayıların tarihçesi ele alınırken mayalar tarafından geliştirilmiş olan sayılara daha az değinilmektedir. Sayılarla yakından ilgilenen kişiler kesinlikle sıfırın tarihçesi makalesini de incelemeli.

13 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)  


---Sponsorlu Bağlantılar---
Taş kesilen insanlar
Bilim Pasajları
Ley hatları
Sağlık Bilgisi
Piramitlerin Sırları