Gökkuşağı, renkleri ile insanları büyülediğinden dolayı nasıl oluştuğu en çok merak edilen doğa olaylarından birisidir. Geçmiş yıllar incelendiğinde gökkuşağının mitolojik bir doğa olayı olarak karşımıza çıktığı görünse de ilerleyen zaman içerisinde teknolojinin gelişmesi ile birlikte gökkuşağının meteorolojik bir olay sonucunda meydana geldiği belirlenmiştir. İnsanlar geçmiş yıllarda gökkuşağının neden meydana geldiğini bilmediğimden dolayı bu doğa olayına çeşitli anlamlar yüklemiş ve mitolojik hikayelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Günümüzde bu mitolojik efsaneler incelendiğinde olayın gerçek ile hiçbir bağlantısının olmadığı görülmektedir.

Birçoğunuz geçmişte anlatılan efsanelerden birisi olan gökkuşağının altından geçen kişilerin cinsiyetinin değiştiğine dair olan hikayeleri duymuşsunuzdur. Bazı anlatılan hikayeler de ise gökkuşağının tanrılara ait olan bir köprü olduğu söylenmektedir. Bu efsanelerin oluşmasındaki temel neden insanların cevabını bulamadığım sorularla her daim gizemli sıfatlar yüklemesidir. Geçmişte meydana gelen olaylar incelendiğinde birçok doğa olayına aynı gökkuşağında olduğu gibi gizemli sıfatlar eklendiği görülmektedir.

Gökkuşağı nasıl oluşur konusuna bilimsel pencereden bakıldığında güneşten dünyaya gelen ışınların yağmur damlaları ve sis bulutlara tarafından derinlemesine bir şekilde kırılması sonucunda oluşan yeni ışık demetlerinin yansıtılması ve gökyüzüne dağıtılması neticesinde meydana geldi görülmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda gökyüzünde yer alan yağmur damlalarının büyük olması durumunda gökkuşağının daha belirgin olduğu, yağmur damlalarının aşırı derecede küçük olması durumunda ise gökkuşağının belli belirsiz bir şekilde ortaya çıkarıldı çıktığı tespit edilmiştir. Yağmur damlalarının gökkuşağı oluşumuna bu kadar etkisinin olmasındaki temel neden gökkuşağına yağmur damlalarının renk veriyor olmasıdır. Konuya bilimsel açıdan bakıldığında yağmur damlalarının güneş ışığına adeta bir prizma görevi sunduğu görülmektedir.

Hepimiz güneşten gelen ışığa baktığımızda güneş ışığını beyaz renkte görürüz ancak bu beyaz ışık özel teknolojik cihazlar ile incelendiğinde ilgili beyaz ışık içerisinde daha birçok rengin olduğu görülmektedir. Gökkuşağı beyaz ışık içerisinde yer alan diğer renkleri bant şeklinde dizerek bu beyaz ışık içerisinde yer alan diğer ışık renklerini görmemizi sağlamaktadır. Gökkuşağı renkleri incelendiğinde gökkuşağı içerisinde toplamda 7 rengin yer aldığı görülmektedir. Gökkuşağı renkleri nedir diyecek olursanız kırmızı, turuncu, mavi, sarı, yeşil, mor, lacivert renklerinin gökkuşağı içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Kırmızı renk gökkuşağı dairesinin en dış kısmında yer almaktadır. Mor rengi ise oluşan gökkuşağının iç kısmında yer alır. Bu sıralama bu şekilde olsa da insanların büyük bölümü gökkuşağına baktığında farklı renkleri görmektedir. Bu da insanların bakış açısının farklı olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.

Geçmiş yıllar incelendiğinde insanların sürekli olarak gökkuşağının altından geçmek için mücadele ettikleri görülmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda gökkuşağına doğru ne kadar ilerlenirse ilerlesin aradaki mesafenin her zaman aynı olacağı tespit edilmiştir. Yukarıda sizlere gökkuşağı renklerinin sürekli olarak farklılaştığını söylemiştik. Yaşanan bu durumun temel sebebi ise yağmur damlalarının sürekli olarak yer değiştiriyor olmasıdır. Eğer yağmur damlaları sürekli olarak yer değiştirmeseydi her kişi gökkuşağına baktığı zaman aynı renkleri görürdü.

Gökkuşağı incelendiğinde toplamda üç çeşit gökkuşağının olduğu karşımıza çıkmaktadır. Gökkuşağı çeşitleri birinci gökkuşağı, ikinci gökkuşağı ve küçük kuşaklar olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Birinci gökkuşağı doğa içerisinde meydana gelen gökkuşakları incelendiğinde bu gök kuşağının en çok gözlemlenen gökkuşağı olduğu karşımıza çıkıyor. Birinci gökkuşağında mor renk iç kısımda kırmızı renk ise en dış kısmında yer alır. Renk sıralamasını verecek olursak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, turkuaz, mavi ve mor şeklindedir.

İkinci gökkuşağı incelendiğinde kırmızı rengin en iç kısımda, mor rengin ise dış kısımda yer aldığı görülür. Bu gökkuşağı birinci gökkuşağına göre renklerini daha az göstermektedir. Bu gökkuşağındaki renk sıralaması ise mor, mavi, turkuaz, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı şeklindedir.

Son gökkuşağı çeşidi olan küçük kuşaklar, dar kırmızı ve kırmızı yeşil şeklinde seyri güzel olan bantlar oluşturur. Küçük kuşaklar olarak tabir edilen bu kuşaklar birinci kuşakların iç kısmında ikinci kuşakların ise dış kısmında yer almaktadır. Bu özelliğinden dolayı küçük kuşaklara bazı bilim insanları ortak kuşaklar demektedir.

15 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)  


Bilim
Sağlık
Kategoriler
Bağlantılar