bloom taksonomisi

Sizlere daha önceden canlıların sınıflandırılması üzerine bilgiler verirken taksonomi nedir konusunda da bilgi vermiştir. Tekrar hatırlatma yapmamız gerekirse taksonominin canlıların sınıflandırılmasında kullanılan tüm kural ve prensiplerin tümünün olduğunu söyleyebiliriz.

Taksonomi bilimi 1956 senesinde Chicago Üniversitesi bünyesinde görev almakta olan Benjamin Bloom tarafından ortaya atılmıştır. Benjamin Bloom, yapmış olduğu eğitsel hedeflerin taksonomisi adı altındaki çalışması ile eğitim dünyasına ciddi derecede katkı yapmıştır. Bu taksonomiye Bloom taksonomisi denilmektedir ve dünden bu güne eğitim alan öğrencilerin algı ve öğrenme düzeylerini geliştirmek adına kullanılmıştır. Eğitimi Bloom taksonomisinin büyük katkısının olmasından dolayı Bloom taksonomisi üzerinde günümüzde de çalışmalar yapılmakta ve bu taksonominin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bloom taksonomisi ele alındığında inceleme yapan kişilerin öncelikle öğrencilerin algılama durumlarının farklı olduğunu kabul etmesi gerekmektedir. Algı farklılıklarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldırarak öğrenme düzeyinin eşit hale getirilebileceği biliniyor. Bloom taksonomisi de ekstra çaba göstererek ve algı sorunlarını ortadan kaldırmak için mücadele ederek bilgiye ulaşabilmenin daha kolay olduğunu savunmaktadır. Algı sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi için temel değişkenler olarak kabul edilen öğrenci nitelikleri, öğrenme ürünleri ve öğretim nitelikleri üzerinde incelemeler yapılmalıdır.

Sizler de çevrenizde yer alan kişileri inceleyecek olursanız insanların her birisinin öğrenme yönteminin farklı olduğunu görebilirsiniz. Bazı insanlar okuyarak öğrenmeyi tercih ederken bazı insanlar ise deneyim edinerek öğrenmeyi tercih etmektedir. Yaşanan bu durum da insanlarda algılama düzeyinin farklı olduğunu açık bir şekilde gösterir. Bloom taksonomisi ele alındığında karşımıza öğrenmenin 3 farklı çeşidi çıkmaktadır. Bunlar bilişsel taksonomi, duygusal taksonomi ve psikomotor alandır. Bu kavramların neler oldukları hakkında en ufacık fikriniz yoksa gelin ilgili kavramları birlikte açıklayalım.

Bilişsel taksonomi: İlgili taksonomi kısmında kişinin zihinsel becerilerini ve bilgisini incelemektedir. Bloom ismine has olan taksonomi üzerinde çalışmalar yaparken öğrencilerin düşünme düzeylerinin basitten karmaşığa doğru olduğunu gözlemlemiştir. Sizler de algılama üzerinde beyin jimnastiği yapacak olursanız sistemin gerçekten basitten karmaşığa doğru olduğunu görebilirsiniz.

Duygusal taksonomi: Bu bölümde hisler, tavırlar, heyecan ve motivasyon gibi olguların öğrenmeye olan etkileri incelenmektedir. Gündelik yaşamı ele alacak olursanız bulunduğumuz çevrenin ve duygu durumumuzun hayatımızı ve özellikle algılama düzeyimizi ciddi anlamda etkilediği görebilirsiniz.
bloom taksonomisi
Psikomotor alan: Bu kısım hareket ve becerileri incelemektedir. Herhangi bir davranışın ortaya çıkabilmesi için bilişsel ve duyuşsal davranış eksiksiz bir şekilde ortaya koyulmalıdır. Ayrıca bazı taksonomiciler bu başlık altında kişilerin çeşitli psikolojik baskılar sonucunda algılama düzeylerinin nasıl etkilendiğini irdelemektedir.

Bloom taksonomisi nedir konusunda sizlere aktaracaklarımız bu şekilde. Sizler de taksonomi bilimi ile yakından ilgilenen bir kişiyseniz sizlere Bloom taksonomisi ile alakalı eksik bilgi verdiğimizi düşündüğünüz kısımları bizlerle paylaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here