Kemosentez ve Fotosentez Arasındaki Farklar Benzerlikler

Kemosentez ve fotosentez karşılaştırması bu iki besin üretimi için gerekli olan kimyasal olayların arasındaki farklar ve benzerlikler hakkında bilgi edinmek için önemlidir. Kemosentez ve fotosentez arasındaki en önemli fark ışığın kullanılışıdır. Fotosentez ışık altında gerçekleştirilmesi zorunla olan bir durumken, kemosentez karanlık ortamda gerçekleşir.

Günümüzde kemosentez üzerinde bilim insanları daha fazla durmaktadır çünkü kemosentez yapan bakteriler dünya üzerinde insan var olmadan önce olan bir yaşam formu olabilir. Canlı organizmalar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerji eldesi kemosentez ya da fotosentez ile gerçekleştirilir. Bu kimyasal olaylardan elde edilen enerjiler besin eldesi için kullanılır. Her ne kadar iki yöntemde de enerji üretilse de besin üretimleri tamamen farklıdır. Bilim insanları bunu enerji kaynağının ve oluşum yerinin farklı olmasına bağlıyor.

Kemosentez ve fotosentez arasındaki farklar dünyada canlı yaşamının temellerinin anlaşılması için önemlidir. Her ne kadar basit bir kimyasal tepkime olarak görülseler de dünyada var olan yaşam formunu korumak adına hayati önem taşımaktadırlar. Kemosentez ve fotosentez olaylarını kavramak için aralarındaki farklara ve benzerliklere bakılması önemlidir.

Fotosentez kemosentez karşılaştırılması

Fotosentez, bitkilerin karbondioksiti su ile birleştirmek adına ışık enerjisini kullanarak gerçekleştirdiği kimyasal bir süreçtir. Bu kimyasal olay sonrasında bitkiler yaşamlarının devamı için gerekli olan glikozu üretmektedirler.

Kemosentez, çeşitli bakteri türlerinin hidrojen sülfür gibi inorganik bileşiklerin oksidasyonundan enerji elde etmek adına yapmış oldukları kimyasal süreçtir. Bu kimyasal tepkime sonrasında elde edilmiş olan enerji karbondioksiti su ile reaksiyona sokarak şeker elde etmek adına kullanılır.

6CO2+ 6H2O-> C6H12O6 + 6O2 fotosentezin kimyasal olarak gösterilmesidir. C6H12O6 tepkime sonrasında meydana gelen şekeri göstermektedir.

6CO2 + 6H2O + 3H2S-> C6H12O6 + 3H2S kimyasal gösterim kemosentezin ifadesinde kullanılır.

Fotosentez bitkilerin sahip oldukları yapraklarda gerçekleşir. Genelde bitkiler deniz seviyesinin üzerinde yer aldığı için bu tepkimenin deniz seviyesinin üzerinde gerçekleştiği yönünde bir kanı olsa da okyanusların 100 metre civarındaki derinliklerinde yer alan bitki türleri de fotosentez yapar.

• Kemosentez denizlerin binlerce metre derinliklerinde yer alan çeşitli canlı türleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Yüksek oranda hidrojen sülfür yer alan denizin en derin kısımlarında bulunan bakteri türleri kemosentez yaparak enerji elde etmektedir. Okyanusun derinliklerinde yüksek basınç ve düşük sıcaklık altında gerçekleşen bu hayati olay kemosentez olarak tanımlanır.

• Fotosentez için güneş ışığına gereksinim vardır. Bu yüzden fotosentez sadece güneşin gözlemlendiği yani gündüz vakitlerinde gerçekleşmektedir.

• Kemosentez olayında ışığa gereksinim olmadığından dolayı günün her saatinde kemosentez gerçekleşebilir.

• Fotosentezde ışığın yakalanmasında bitkiler ve denizlerde yaşam süren yosunlar rol almaktadır.

• Kemosentez olayında denizlerin karanlık ve derin bölgelerinde yer alan yengeç, karides ve bazı balık türleri rol alır. Bu canlıların yer aldığı kısımlarda bulunan kemosentez yağan bakteriler bu canlıların denizlerin en derin noktalarında bile yaşamasını sağlar.

• Fotosentez olayında su ve karbondioksit kullanılırken yan ürün olarak oksijen elde edilir.

• Kemosentez tepkimelerinde ise yan ürün olarak sülfür bileşikleri elde edilmektedir.

Görüldüğü gibi kemosentez ve fotosentez tepkimelerinde gerçekleşen olaylar tamamen farklıdır. Bu yüzden kemosentez ve fotosentez arasındaki farklar ürerinde daha fazla durulur. Kemosentez ve fotosentez arasındaki benzerlikler nedir diyecek olursanız her iki tepkimede de şeker üretildiğini ve elde edilen enerjinin her iki tepkimede de besin elde etmek adına kullanıldığını söyleyebiliriz. Dünya ilk meydana geldiği zaman güneşin olmadığı ve bu yüzden canlılığın olmadığı söylense de kemosentez sayesinde bazı canlı türlerinin insan var olmadan önce de yaşadığı düşünülüyor. Özellikle evrimi destekleyen bilim insanları bu konuya daha fazla değinmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here