Cengiz Han Kimdir?

Cengiz Han bütün Moğol kabilelerini bir araya getirerek kurmuş olduğu Moğolistan İmparatorluğu ile tanınan kişidir. Tarih kitaplarında ismi her ne kadar Cengiz Han olarak geçse de kendisinin gerçek isminin Temuçin olduğu bilinmektedir. Temuçin kelimesinin anlamının kökenini incelediğimizde bu kelimenin demirci anlamına geldiğini görmekteyiz. Cengiz Han’ın ilgili lakabı ilerleyen yıllarda aldığı bilinenler arasında yer almaktadır. Cengiz Han ismi birçok tarihsel içerikli filmde geçtiğinden dolayı Cengiz Han kimdir konusunu irdeleme gereği duyduk. Dünyanın en büyük ikinci devletini kuran kişi olan Cengiz Han yaklaşık olarak 21 yıl boyunca Moğolistan İmparatorluğu’nun hükümdarı olarak görev almıştır. Moğol kabilelerinin bir araya getirmesiyle birlikte çok büyük bir devlet haline gelen Moğolistan İmparatorluğu döneminde en güçlü devletler arasında yer alan Harzemşahları ve Çin Devletini dize getirmiş olması ile bilinmektedir.

Cengiz Han özellikle aşırı derecede gaddar olması ile tanınan bir kişidir. Hiçbir koşulda esir almayı kabul etmeyen, el ele geçirilen tüm esirlerin öldürülmesi gerektiğini düşünen bir kişidir. Böylesine büyük bir devleti kuran kişi şüphesiz aşırı derecede zekidir ancak yaptığı zulümler dünya genelinde yer alan herkes tarafından bilinmektedir. Bazı tarihçiler kendisini zulüm yapmadığını dile getirse de yapılan arkeolojik çalışmalar ve bilimsel incelemeler sonucunda Cengiz Han’ın gerçekten aşırı derecede sert bir tutum izlediği ortaya çıkmıştır.

Cengiz Han’ın aşırı derecede gaddar olması çocukluk döneminin kötü geçmesine bağlanmaktadır. Henüz 9 yaşındayken ailesinin baskısı ile başka bir kabile reisinin kızı ile sözlendirilen Cengiz Han, söz dönüşünde babasını kaybetmiştir. Babası öldükten sonra kendisinin yer aldığı kabile tarafından dışlandığı, liderliğinin de kabul edilmediği bilinmektedir. Bir süreliğine kabilesinden uzak kalmayı tercih eden Cengiz Han’ın ilerleyen dönemde kabilesine esir olarak düştüğü de bilinenler arasında yer alıyor. Kabilesinde esir olarak yer aldığı yıllarda Çilayu’nun yardımı ile esirlikten kurtulduğu da bilinmektedir. Gördüğünüz gibi Cengiz Han’ın hayatı aşırı derecede kötü geçmiştir ve bu yüzden çevresindeki kişilere hiçbir şekilde merhamet duygusu beslemediği bilinmektedir.

Cengiz Han yaklaşık olarak 1206 senesine kadar aşırı derecede zorluklar çekmiştir. Bu tarihten sonra tüm Moğol kabilelerini bir araya getirerek büyük Moğol İmparatorluğu’nun kurmuştur. Hükümdarlık yıllarında ilk olarak 1211 senesinde Pekin’e sefer düzenlenmiş ve burayı ele geçirmiştir. Çinliler kendisine kızlarını verip evlendirseler de barış sağlanamamış ve 1215 senesinde Çin Moğol İmparatorluğu’nun himayesi altına girmiştir. Tabii ki Cengiz Han bunlarla sınırlı kalmamıştır. Bu olayın hemen ardından Harzemşahlar üzerine seferler düzenlenmiş ve Harzemşahları ciddi derecede bozguna uğratmıştır. Bağdat Kütüphanesi gibi önemli yerleri yakıp yıkmasından dolayı insanlık tarihi gelişimine olumsuz yönde etkileri olmuştur. 1227 senesinde çıktığı bir seferde hayata gözlerini yuman Cengiz Han ölümünden önce Moğol İmparatorluğunu oğulları arasında paylaştırmıştır. Bu paylaşım nedeniyle Moğol İmparatorluğunun ömrü maalesef uzun olmamıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here