Uzayda Sıcaklık Ne Kadardır?

Sıcaklık kavramı atomik yapı ile alakalı bir kavramdır. Sıcaklıktan bahsedilebilmesi için atomsal boyutta bir titremişimin olması gerekmektedir. Atomsal boyuttaki titreşim fazlaysa sıcaklık yüksek, titreşim azsa sıcaklık düşüktür diyebiliriz. Uzay ele alındığında %99’luk kısmının vakum yani boşluk olduğu görülmektedir. Moleküler yapı olmadığından dolayı da uzayda bir sıcaklığın olmadığı söylenebilir.

Uzayın genelinde sıcaklık yokken atomsal yapının yer aldığı cisimlerde sıcaklık adı verilen kavram bulunmaktadır. Evren ilk meydana geldiği zaman aşırı derecede yüksek bir sıcaklık vardır. Buna bilim dünyasında büyük patlama da denilmektedir. Büyük patlama sonucunda gezegenler oluştu ve uzayın çeşitli yerlerine dağıldı. Daha sonrasında ise evren hızla soğumaya başladı. Günümüzde yapılan incelemeler sonucunda da evrendeki soğumanın hızlı bir şekilde devam ettiği görülüyor. Evren soğumaya devam etse de uzayda yer alan gökcisimlerinin belirli bir ısısı bulunmaktadır. Bunu bir kenara bırakıp uzayın en yoğun olduğu alanları incelemediğimizde bu yoğun alanlardaki sıcaklık değerinin -270 derece dolaylarında olduğunu söyleyebiliriz.

---Sponsorlu Bağlantılar---

Avrupa Uzay Ajansı tarafından uzaydaki sıcaklığı ölçebilmek adına uzaya Hubble teleskopu adı altında bir teleskop gönderildi. Bu teleskop tarafından yapılan çekimlere göre dünyamızdan 5000 ışık yılı uzaklıkta olan Centaurus takımyıldızında en düşük sıcaklık ölçümü yapıldı. Buradaki sıcaklığın yaklaşık olarak -272 santigrat derece olduğu belirlendi. Uzayın sıcaklığının bu kadar merak ediliyor olmasındaki en büyük neden astronotların neyle karşılaşacaklarının tespit edilmek istenmesidir. Uzayda yer alan sıcaklığa göre astronotların elbiseleri yapıldığından dolayı uzayda hangi bölgenin ne kadar sıcaklığa sahip olduğunun bilinmesi aşırı derecede önemlidir. Ayrıca bu durum uzay araçlarının yapımı için de önemlidir.

Bize en yakın gökcismi olan ayı inceleyecek olursa ayda iki durumun varlığını görüyoruz. Ayın güneş alan yüzeyinde sıcaklık değerleri 120 dereceye kadar çıkarken güneş almayan yüzeyindeki sıcaklık değerleri +160 derecelere kadar ulaşmaktadır. Böylesine büyük bir sıcaklık farkı olduğu için uzay araçlarının ve giysilerin buna uygun bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Güneşe en yakın olan gökcisimlerinden birisi olan Ay’da bile sıcaklık değerleri bu şekilde seyrediyorsa diğer gezegenlere gitmek gerçekten de aşırı derecede zor olacaktır.

Tüm bu anlatımlarımızı bir süzgeçten geçirip uzayda sıcaklık ne kadardır sorusuna yanıt verecek olursa sıcaklık değerlerinin gezegenden gezegene değiştiğini söyleyebiliriz. Güneşe yakın olan gezegenlerde sıcaklık değerleri yüksekken güneşe uzak olan gezegenlerde sıcaklık değerleri aşırı derecede düşüktür. Gezegenlerin uzak olmasından ziyade böylesine bir sıcaklık farkının olması uzayda derinlemesine bir şekilde incelemelerin yapılmasını ciddi oranda engellemektedir. Uzayla yakından ilgilenen kişiler uzayda yaşam var mı makalesini de inceleyebilirler.

20 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)  


Bilim
Kategoriler
Sağlık
Bağlantılar