Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

Kullanıldıkları zaman hiçbir şekilde eski halini alamayan enerji türlerine yenilenemez enerji denilmektedir. Yenilenemez enerji kaynakları dünden bu güne en çok kullanılan enerji kaynakları arasında yer aldığı için ülkesel bazda ciddi bir ekonomik getirileri bulunuyor. Dünya genelinde kullanılmakta olan yenilenemeyen enerji kaynaklarına baktığımızda çok farklı enerji kaynakları ile karşılaşıyoruz. Bu yüzden tüm bu enerji kaynaklarını mercek altına alacağız.

Dünya genelinde kullanılan her enerji türü aslında yenilenebilir enerji kaynakları sınıfında yer alır ancak bazı enerji türlerinin tekrardan eski formlarını almaları aşırı derecede uzun zaman gerektirir. Bu yüzden bu tür enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları deniliyor. Kömür, petrol, doğalgaz ve bor gibi şeyler yenilenemez enerji kaynakları arasında yer almaktadır. Bu enerji türleri hakkında sizlere makalemizin ilerleyen satırlarında özet halinde bilgiler vereceğiz. Günümüzde kullanılan enerji kaynakları bir liste haline getirilecek olsa bu kullanılan enerjilerin %95’lik kısmını yenilenemez enerji kaynakları oluşturur. Bu kaynaklar tükenene kadar en çok kullanılan enerjiler arasında yer alacaktır. Maden bilimcileri yaptıkları araştırmalar sonucunda birçok yenilenemez enerji kaynağının sadece 60 yıl içerisinde tükeneceğini, bu yüzden yeni alternatif enerji kaynaklarına gereksinim olacağını belirtiyor.

---Sponsorlu Bağlantılar---

Yenilenemez enerji kaynakları dünyayı sera gazları nedeniyle aşırı derecede kirletmekte ve küresel ısınma etkilerinin artmasına neden olmaktadır. Verim düzeyi yüksek birçok yenilenebilir doğa dostu enerji kaynağı olsa da temin edilmesi kolay olduğundan dolayı ülkeler yenilenemez enerji kaynaklarını tercih etmeye devam ediyor. Dünyanın yaşanabilirlik düzeyinin insan yaşamına uygun olması için kesinlikle yenilenemez enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir.

Yenilenemez enerji kaynakları

Doğalgaz: Dünya genelinde ısın alanında %75 gibi bir oranla en fazlaca tüketilen yakacak türü doğalgazdır. Yeryüzünün toplam enerji kullanımının ise, %25’ini karşılamaktadır. Vatanımızda tüketilen doğalgazın tümüne yakınını komşu ülkelerimizden sağlamaktayız. Çok önemli bir enerji kaynağı olan doğalgaz çok eski zamanlardan bu yana kullanılan bir enerji kaynağıdır. Ülkemizde sınırlı sayıda bölgede çıkarıldığı için bu enerji kaynağında maalesef dışa bağımlı olan bir ülkeyiz. Uzmanlar doğalgaz arama çalışmaları yapsa da maalesef yüksek rezerve sahip bir doğalgaz rezervi henüz bulunamamıştır.

Kömür: Yeraltında yer alan sert hale gelmiş hayvan fosillerinin meydana getirdiği basitçe yanabilen siyah rengine yakın bir materyaledir. Devletimizde en fazla yer alan kömür çeşidi linyit olup, yaygın halde tüketilmektedir. Taşkömürü ise, Zonguldak, Ereğli ve Amasra çevresindeki kömür yataklarından temin edilmektedir. Enerji potansiyellerinin yüksek olmasından dolayı demir çelik sanayisinde kullanıldıkları biliniyor. Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan kömür madenlerinden çıkarılan kömür ülkesel bazda ihtiyacımızı karşılayamadığından dolayı komşu ülkelerden kömür alımı yapılmaktadır.

Petrol: Ülkemizde çok akaryakıt yatağı var olmadığından %90’ına yakınını dış ülkelerden alırız. Vatanımızda yer alan akaryakıt yataklarının ise % 98’i Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Adıyaman ve Mardin etrafında çıkarılan petrolümüzün hepsi ve diğer devletlerden alınan petrolümüz, İzmir’deki Aliağa, Mersin’deki Ataş, İzmit’teki İpraş ve Batman rafinerilerinde kullanıma hazır hale getirilmektedir. Petrol dünyanın en değerli enerji kaynaklarından birisidir. Bu yüzden petrol rezervlerine sahip olan ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alır. Ülkemizde de yeni petrol kaynakları bulabilmek adına sondaj çalışmaları yapılmaya devam ediliyor.

Bor: Dünyadaki bor madeninin %70’i yalnız Ülkemizde ege kesiminde yer almaktadır. Kalan borun tümüne yakını yani %30’luk bölümü ise Amerika’da yer almaktadır. Vatanımızda borun bulunmuş olduğu bölgeler Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’dır. İlerleyen zaman içerisinde borla çalışan arabalar yapılıp piyasaya sürüleceğinden dolayı Türkiye’nin dünyanın en zengin ülkelerinden birisi haline gelmesi bekleniyor.

İnsanoğlu kendi sonunu kendisi hazırlayan varlıklardan birisidir. Yüce Yaratıcının bizlere sunmuş olduğu nimetleri bilinçsiz bir şekilde tüketmeye devam ettiğimizden dünyanın sonu tahmin edilen zamandan daha önce gelecektir. İnsanlar bilinçlenmediği takdirde geri dönüşü olmayan bu yok oluşunun etkileri daha fazla hissedilemeye başlanacak. Dünya çağımda bir uyanış çağrısı yayınlanmış olsa bile ekonomik gelirlerinin yüksek ve temininin kolay olmasından dolayı çoğu ülke yenilenemez enerji kaynaklarını terk etmemeye ve dünyaya zarar vermeye devam ediyor.

18 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)  


Bilim
Kategoriler
Sağlık
Bağlantılar