Çevre Kirliliği Nasıl Önlenir?

Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda çeşitli adımlar atılsa da insanların bilinçsiz bir şekilde davranmaya devam etmesinden dolayı çevre kirliliği her geçen gün olanca hızıyla artmaya devam etmektedir. Çevre kirliliğini nasıl önleriz sorusuna cevap vermeden önce insanların öncelikle çevre kirliliğinin nedenlerini öğrenmesi gerekmektedir. Kirliliğe neden olan etmenler tespit edildiği zaman mevcut kirlilik ile mücadele daha kolay hale gelecektir. Çevreye duyarlı kişiler olduğumuzdan dolayı bu duruma katkı sağlamak adına sizlere çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız konusunda bilgi vereceğiz.

Çevre kirliliği denildiği zaman akla toprak kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliği gelmektedir. Sizlerin de bildiğiniz gibi hava, toprak ve su canlılığın devam etmesi için her daim olması gereken öğeler arasında yer almaktadır. İlgili öğelerde bozulma yani kirlenme meydana gelmesi canlılığın sonunun yaklaşması anlamına gelmektedir. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya ve çevre bırakma adına mevcut kirlilikleri ortadan kaldırmalıyız. Bu nedenden dolayı sizlere maddeler halinde çevre kirliliği nasıl önlenir konusunda bilgi vereceğiz.

Toprak kirliliği: Çevre kirlilikleri arasında yer alan toprak kirliliği en korkutucu kirliliklerden birisidir. Bu durumun temel sebebi ise toprakta meydana gelen kirliliğin temizlenmesinin aşırı derecede zor olmasıdır. Ayrıca bazı durumlarda toprakta meydana gelen kirliliğin hiçbir şekilde temizlenemediği de bilinmektedir. Toprak kirliliğinin oluşmasındaki en büyük nedenlerden biri verimli topraklara sahip olan alanların iskana açılmasıdır. İskan açılan alanlarda endüstriyel atıklar meydana geldiğinden dolayı toprak aşırı derecede kirlenir. Mevcut kirliliği önlemek adına özellikle verimli topraklara sahip arazilerin iskana açılmaması gerekmektedir. Toprak kirliliğine neden olan bir diğer hususta tarım alanlarında kullanılan böcekleri ve yabani otları öldürmek için geliştirilmiş olan tarım ilaçlarıdır. Kullanılan tarım ilaçları toprağın aşırı derecede kirlenmesine neden olduğu gibi yeraltı sularına karışarak içme su kaynaklarımızın da ciddi oranda kirlenmesine neden olur.

Kullanılan tarım ilaçlarından kaynaklanan kirliliği önlemek için ilaç firmalarının çevreye daha duyarlı ilaçları üretmesi gerekmektedir. Ayrıca mümkün mertebe tarım ilaçlarını kullanmak yerine haşeratları kovucu niteliği olan ve çevreye zarar vermeyen farklı kimyasalların tercih edilmesinde yarar var. Toprak kirliliği verimli toprakların yok olması anlamına da gelmektedir. Verimli toprakların yok olmasının en büyük nedenleri arasında şüphesiz erozyon yer almaktadır. Erozyon kaynaklı kirliliği önlemek için erozyon riski bulunan arazilerin ağaçlandırılması gerekmektedir. Bu sayede toprak kirliliğinin ciddi oranda önüne geçilebilir.

Toprak kirliliği konusunu özet olarak aktarmamız gerekirse; bitki örtüsünün yok olması, arazilerin yanlış bir şekilde kullanılması, verimli topraklara iskan açılması, erozyonun hızlı bir şekilde artması, flora ve faunada ciddi anlamda değişimlerin meydana gelmesi toprağın aşırı derecede kirlenmesine neden olur.

Hava kirliliği: Çevre kirliliği arasında yer alan hava kirliliği son zamanda hepimizin en çok yakındığı kirliliklerden birisidir. Sizlerin de bildiğiniz gibi dünyayı komple saran gaz katmanına hava denilmektedir. Canlıların tamamı solunum faaliyetini hava sayesinde gerçekleştirdiğinden dolayı havada meydana gelebilecek en ufacık bir kirlenme canlıların ciddi derecede etkilenmesine neden olmaktadır. Mevcut kirlenme engellenmeyecek olursa hava kirliliğinden dolayı canlıların yok olması muhtemeldir. Hava kirliliği hava içerisinde yer alan gazların oranlarında değişim olması anlamına gelmektedir. Canlılar için gerekli olan gazlardan çok zehirli gazların hava içerisinde birikmesi havanın kirlenmesine neden olur. Temiz hava içerisine karbon monoksit, zararlı parçacıklar, kükürt asitler, hidrokarbonlar ve azot oksitler karıştığında havada kirlenme meydana gelir. Mevcut hava kirliliğinin ortadan kaldırılması için öncelikle zehirli olan bu gazların ve maddelerin hava içerisinden alınması gerekmektedir.
Havanın kirlenmesine en çok yanma sonucunda açığa çıkan gazlar neden olur. Bu nedenden dolayı özellikle fabrikalara ve konutlara salınım gazları için filtre zorunluluğu getirilmelidir. Filtre zorunluluğu getirilmesi durumunda kirlilik oranının ciddi anlamda düşeceği aşikardır. Sizlerin de bildiğiniz gibi dünya nüfusu her geçen gün olanca hızıyla artmaktadır. Hava kirliliğini önlemek için herhangi bir önlem alınmayacak olunursa artan nüfusa paralel olarak hava kirliliği de ciddi oranda artacaktır ve dünya yaşanmaz bir hale gelecektir. Hava kirliliğini önlemek için insanların bir an önce fosil yakıt kullanımından vazgeçip alternatif enerji kaynaklarına yönelmesi gerekmektedir. Fosil yakıtlar havayı en çok kirleten yakıt türleridir. Bu yakıt türleri yerine örneğin güneş enerjisi tercih edilirse kirlenme oranı hızla düşecektir. Mevcut kirlenmenin ortadan kalkması için sadece filtreleme sistemi yetmeyecektir. Dünyanın yenilenmesini sağlayan en önemli faktörler arasında ormanlar yer almaktadır. Dünya genelindeki orman sayısı artırılarak ormanların havadaki zehirli gazları alıp havaya oksijen verilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede büyük ölçüde hava kirliliği engellenebilir.

Su kirliliği: Su, canlılığın devamı için büyük önem arz etmektedir ancak insanların suyu bilinçsiz bir şekilde kullanılması devam ettiğinden dolayı dünya genelinde ciddi derecede su kirliliği yaşanmaktadır. Yaşanan bu su kirliliklerinin temeline inildiğinde olayın tek sebebinin insan olduğu gün yüzüne çıkmaktadır. Mevcut su kirliliğinin hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi sonucunda ilerleyen zaman içerisinde insanların içme suyu sıkıntısı çekmeye başlayacağı alanında uzman kişiler tarafından belirtildi. Bu durumun ilerleyen zamanda suyun en önemli akışkan rolünü üstlenmesine neden olacağı ve bundan dolayı su kaynaklı dünya savaşlarının yaşanılacağı konuşulmaktadır. Su, uğruna kanların döküldüğü bir akışkan madde haline geleceğinden dolayı günümüzde elimizde olan kaynakların değerini bilmeli ve onları iyi bir şekilde korumalıyız.

Suları korumak için öncelikle suyun kirlenmesine neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Toprakta ve havada meydana gelen kirlenme beraberinde suyun da kirlenmesine neden olduğundan dolayı öncelikle toprak ve havanın temizlenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi tarım ilaçları önce toprağı daha sonra yeraltı suları içerisine karışarak içme sularını kirletmektedir. Tarım alanlarında kullanılan ilaçların azaltılması ya da bu ilaçlara yeni alternatiflerin bulunması su kirliliğinin ciddi oranda azalmasını sağlayacaktır. Bilinçsiz kentleşme ve kanalizasyon atıklarının akarsulara karıştırılması su kirliliğinin artmasına neden oluyor. Artan nüfusa paralel olarak yeni yerleşim alanlarının açılması kanalizasyon atıklarının artmasına neden olmaktadır. Günümüzde birçok ülke kanalizasyon atıklarını akarsulara bıraktığından dolayı ciddi derecede su kirliliği yaşanmaktadır. Duyarlı birkaç ülke kanalizasyon atıklarını imha etmek için testler kurmuş ve bu atıkları akarsulara bırakmak yerine bu tesislerde yok etmeye çalışmaktadır. İlgili tesisler dünya genelinde yayılacak olursa su kirliliğinin büyük oranda önüne geçilebilir.

Çevre kirliliği nasıl önlenir konusunda sizleri elimizden geldiğince aydınlatmaya çalıştık. Çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için daha parlak fikirlerinizin olduğunu düşünüyorsanız geleceğe ışık tutmak adına düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here