Su kirliliğinin çevreye verdiği zararlar, su kirliliği oranının artmasıyla birlikte daha çok anlaşılır hale geldi. Su kirliliğinin çevreye etkileri iyi bir şekilde kavrandığı zaman çözüm yolu daha kolay bir şekilde bulunacaktır. Su kirliliğinin insan sağlığına etkileri hafife alınmayacak kadar önemlidir. Bu yok oluşun önüne geçmek için su kirliliğinin çevreye etkileri bilinip önlem alınmalıdır.

Su kirliliği denilince nehir, göl, deniz ve yeraltı sularında oluşan kirlilik akla gelir. Su kirliliği sadece su içerisindeki yaşamı tehdit etmez. Ayrıca kirliliğin meydana geldiği alanda da ciddi sağlık problemlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Yaşanan bu durum da canlıların ciddi anlamda zarar görmesine neden olur.

Su Kirliliği Neden Olur?

Günümüzde su kirliliğinin ciddi bir hızla artmasının en büyük nedeni arıtım tesislerinin yeterli düzeyde olmamasıdır. Şehir kanalizasyonlarının ve fabrika atıklarının su kaynaklarına bırakılması su kirliliğinin oluşmasında büyük etkiye sahiptir.

Arıtma sistemlerinde gelişme olmadığı sürece maalesef bu kirlilik olanca hızıyla devam edecektir. Şuan büyük bir sorun olarak görülmese de ilerde su kaynaklarının kullanılamaz hale gelmesi su sıkıntısı yaşanmasına neden olacaktır. Dolayı su kirliliği hayattı en çok tehdit eden faktörlerden birisi olacaktır.

Su kirliliğinin yaşanmasındaki en büyük faktörlerden birisi de tarım alanlarında kullanılan zirai ilaçlardır. Kullanılan bu ilaçlar önce toprağa kirletir. Ardından da yer altı sularına karışarak suların ciddi anlamda kanserojen madde barındırmasına neden olur.

Ayrıca bu tarz etkileri fabrikalardan akarsulara bırakılan endüstriyel atıklar da göstermektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda barajların da su kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu durumun temel sebebi barajlarda durağan bekleyen sudaki oksijen değerlerinin düşmesidir. Baraj sularında oksijen seviyesinin düşmesi öncelikle barajlarda yer alan canlılığın yok olmasına neden olur. Barajlar sularındaki oksijen oranının azalması toplu balık ölümlerine neden olmaktadır.

Su Kirliliğinin Çevreye Etkileri

Kirli sular mikropların en çok üredikleri alanlar arasında yer alır. Kolera ve tifo gibi hastalıkların en büyük nedeni kirli suların tüketilmesidir. Ayrıca çocuk felci, sıtma, sarı humma gibi hastalıkların da nedenleri arasında kirli sular bulunmaktadır. Bu kirlilikle mücadele etmek için öncelikli olarak su kirliliğinin nedenleri bilinmelidir.

Sulardaki kirlenme olanca hızıyla artacak olursa ilerleyen yıllarda ciddi içme suyu sıkıntısı yaşanacağı düşünülüyor. Günümüzdeki su kaynakları aşırı derecede kirlendiği için birçok kişi yeraltı sularını tüketmeye başladı. Yeraltı sularının bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi de zaman içerisinde kuraklığın artmasına neden olacaktır. Bunu kuraklık neden olur konusunda detaylı bir şekilde ele almıştık.

Küresel ısınma da mevsimsel değişikliklere neden olduğu için yağış değerleri her geçen gün düşüyor. Bu yüzden su rezervleri azalmakta ve bu durumda su kirliliğine yol açmaktadır. Problemin köküne inmek için öncelikle küresel ısınmaya neden olan etkilerin kaldırılması gerekmektedir. Küresel ısınmaya neden olan etkiler kaldırılmazsa maalesef su kirliliğinin hiçbir şekilde önüne geçilemeyecektir.

Sizlerin de bildiğiniz gibi günümüzdeki savaşların çıkmasının en büyük nedenlerinden birisi petroldür. Savaş uzmanları ilerleyen yıllarda ülkelerin su yüzünden savaşacağını söylüyor.

Mevcut su kirliliği önlenmezse ilerleyen yıllarda bir yudum su için çok kan akacağı tahmin edilmektedir. İnsanlığın sonunun gelmesini önlemek adına su kirliliğini önlemek için mücadele içerisinde olmamızda fayda var. Su döngüsü nedir konusu iyi kavranmalıdır. Bu sayede hangi aşamada kirliliğin olduğu tespit edilip sorunlar ortadan kaldırılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here