İnsanların dünyayı bilinçsiz bir şekilde kullanmaya devam etmesi ile birlikte en çok etkisini gördüğümüz günümüz sorunlarının başında şüphesiz kuraklık yer alır. Kuraklık genel olarak uzun zaman boyunca belirli bir bölgeye yeterli oranda yağış yağmamasından dolayı meydana gelir. Ayrıca su kaynaklarının kurutulması, ormanlık alanların tahrip edilmesi de kuraklık nedenleri arasında gösterilir.

Kuraklığın sadece insanlara olumsuz etkileri bulunmamaktadır. Kuraklığın dünya üzerinde yaşam süren tüm canlılara ciddi derecede olumsuz etkilerinin olduğu söylenebilir. Su yaşam kaynağı olarak kabul edilen bir materyaldir. Suyun tükenmesi ya da büyük oranda azalması bir nevi yaşam kaynaklarımızın kuruması, canlılığın tehlike altına girmesi anlamına gelir.

Dünya üzerindeki nem dengesinde meydana gelen dengesizlikler kuraklığın oluşmasına neden olur. Kuraklık insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi dünya üzerinde de çeşitli değişimlerin meydana gelmesine neden olur. Toprak kayması, erozyon, tarımsal verimin düşmesi gibi durumlar genel olarak su kıtlığının yani kuraklığın yaşanmasından dolayı ortaya çıkar. Kuraklıkla birlikte su rezervlerinin kalitesi ve oksijen oranı düşer. Bu da toplu balık ölümlerine hatta bazı balık türlerinin neslinin tükenmesine neden olur. Canlıların büyük kısmı kurak bölgelerde beslenmelerini yeterli oranda gerçekleştiremediğinden dolayı göç ederler. Bu da belirli bölgeye has olan canlı türlerini ilgili bölgeyi terk etmesine neden olur. Kısacık bir kelime olarak karşımıza çıkan kuraklık gördüğünüz gibi doğal dengeyi tamamen altüst edebilecek düzeyde etkiye sahiptir

Dünya genelinde ciddi bir kuraklık baş göstermiş durumdadır. Bu nedenle yakın zaman içerisinde tüm dünyayı tehdit edecek boyutta yiyecek kıtlığının yaşanması uzmanlar tarafından beklenmektedir. Bu gidişata dur denilmeyecek olursa yani kuraklığın nedenleri ortadan kaldırılmayacak olursa insan nesli de tehlike altına girecektir.

Kuraklık Nedir? Nasıl Oluşur?

Belirli bir bölgede meydana gelen geçici nem dengesizliğine kuraklık denilmektedir. Kuraklık bir iklim olayı olup su kıtlığını ifade etmek için kullanılır. Kuraklığın ortadan kalkması için yağışların yeterli oranda olması çözüm değildir. Aşırı derecede yağış alan bölgelerde bile buharlaşma miktarı yüksek olduğu için kuraklığın yaşama ihtimali vardır. Kuraklığı ortadan kaldırabilmenin tek yolu dengesiz hale gelen nem dengesini dengeli hale getirmektir.

Ülke yönetimleri vatandaşlarının temel gereksinimlerini karşılamakla sorumludur. Belirli bir ülkede veya bölgede ciddi kurallık etkileri ortaya çıkınca besin gereksinimini sağlamak adına ülkelerin ekstra olarak harcamalar yapması gerekir. Bu da ciddi bir ekonomik kayıptır. Canlılarının azalması bitki türlerinin yok olması ya da verimli bir şekilde yetişememesi kuraklığın etkisi ile birlikte yiyecek kıtlığının yaşanmasına neden olur.

Ülkemizin uzun yıllardan beri yarı kurak bir ülke olduğu söylenir ancak son zamanlarda yaşanan iklim değişiklikleri ile birlikte kurak olmayan birçok bölgede de kuraklığın etkilerinin görülmeye başlandığı biliniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri kuraklığın en çok hissedildiği bölgeler arasında yer alır. Nemde meydana gelen dengesizliğin önüne geçilmeyecek olursa aşırı derecede sulak olmasıyla bilinen Karadeniz Bölgesinde dahi kuraklığın yaşanma ihtimali bulunmaktadır.

Kuraklık eğer belirli bir zaman aralığında yaşanıyorsa bu durum korkutucu olarak nitelendirilmez. Örneğin yaz mevsimi geldiğinde ülkemizin büyük bölümünde kuraklık etkileri gözlemlenir ancak sonbahar yağışlarının başlaması ile birlikte bu kuraklık ortadan kalkarak toprak suya doyar. Yani asıl korkulması gereken şeyin uzun soluklu olarak kendisini gösteren kuraklığın olduğu söylenebilir.

Kuraklığın Nedenleri Nelerdir?

Artan sıcaklığa paralel olarak belirli bir bölgedeki nem dengesinin bozulması kuraklığın başlıca nedeni olarak kabul edilir. Yeterli oranda yağmur ve kar yağmaması bir süre sonra su sıkıntısının yaşanmasına ve nem dengesinin bozulmasına neden olur. Bu da beraberinde kuraklığın olumsuz etkilerini getirir.

Bölgenin coğrafi konumu, bölgede yer alan basınç yapıları ve hava kütleleri de nem dengesinin değişerek kuraklığın yaşanmasına neden olabilir. Bu saydıklarımız doğal kaynaklı bir kuraklık olsa da kuraklığın en tehlikeli boyutu insan eliyle oluşturulmuş olanıdır. Dünyanın tahrip edilmesi yani ekolojik dengeye zarar verilmesi kuraklığın en büyük nedeni olarak kabul edilmektedir. Kuraklığı ortadan kaldırabilmek için öncelikle kuraklığın nedenlerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu yüzden sizlere maddeler halinde bu doğa olayının meydana gelmesinde nelerin etkili olduğunu belirtmek istiyoruz.

Kuraklığın nedenleri nelerdir maddeler halinde

  • Dünyada meydana gelen küresel ısınmanın olanca hızıyla artması
  • Doğaya gelişi güzel şekilde bırakılan fabrika atıklarının olanca hızıyla çevre kirliliği sorununun ortaya çıkmasına neden olması
  • Yağmur yağmasını sağlayan veya hızlandıran tipteki bitki örtüsünün tahrip edilmesi
  • Zehirli madde ihtiva eden atık suların geri dönüştürülmeden doğaya bırakılması
  • Temiz su kaynaklarının bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi
  • Yeraltı kaynak sularının kurutulması veya kirletilmesi
  • Mobilya ve yakacak sektörüne hammadde sağlamak adına ağaçların ve ormanlık alanların yok edilmesi
  • Tarım arazilerinin imara açılması
  • Toprak verimi yüksek olan alanların bilinçsiz bir şekilde kullanılarak ilgili alandaki toprak veriminin düşürülmesi
  • Endüstriyel tesislerden ve motorlu taşıtlardan havaya sürekli olarak zehirli gaz salınımının yapılması ve buna paralel olarak asit yağmurları adı verilen doğa olayının meydana gelmesi.

Kuraklık Çeşitleri Nelerdir?

Kuraklık denildiği zaman direkt olarak insanlar suçlansa da kuraklık, meydana gelen çeşitli meteorolojik olaylar nedeniyle de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca heyelan ve erozyon gibi çeşitli doğa olaylarının da bölgesel olarak kuraklığın yaşanmasında etkili olduğu bilinmektedir. En büyük etki insan eliyle oluşur. Doğanın kendini yok etmesi mümkün değildir. Eğer dünya bir gün yok olacaksa bunun tek sebebi şüphesiz insan olacaktır. Kuraklığı daha iyi kavrayabilmeniz için sizlere kuraklık çeşitleri nelerdir ile alakalı bilgiler vermek istiyoruz.

Kuraklık çeşitleri nelerdir maddeler halinde

1. Tarımsal kuraklık nedir: toprağın büyük oranda nemini kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan kuraklık tipi tarımsal kuraklık olarak nitelendirilir. Toprağın içerisinde bitkileri besleyebilecek düzeyde nemin olması gerekmektedir. Belirli bir bölgeye yıl içerisinde yeterli oranda yağış yağmazsa bu durum topraktaki sıvı yani su miktarının azalmasına neden olur. Toprakta yeterli oranda nem olmayınca da bitkiler sağlıklı bir şekilde yetişemez ve bu durum gıda kıtlığının yaşanmasına neden olur. Bilgitimi.com Tarımsal kuraklık genellikle meteorolojik kuraklık nedeniyle ortaya çıkar. Yağışların yıl içerisinde yeterli oranda olmaması tarımsal kuraklığın yaşanmasına neden olur.

2. Meteorolojik kuraklık nedir: yağış miktarının yıl içerisinde az olmasına bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık türüne meteorolojik kuraklık denilmektedir. Meteorolojik kuraklık belirli bir bölgede olabileceği gibi ülkenin tamamında da gözlemlenebilir. Yıl içerisindeki yağış miktarı az olunca buna bağlı olarak nem oranında da düşüş gözlemlenir. Bu uzun süre boyunca devam eden bir durum haline gelirse kuraklık adı verilen doğa olayı ortaya çıkar.

3. Hidroloji kuraklık nedir: hidrolojik kuraklık meteoroloji kuraklığın devamı olarak kabul edilen kuraklık türüdür. Yağış miktarının az ya da hiç olması bir süre sonra yeraltı ve yerüstü sularında azalmaların meydana gelmesine neden olur. Hatta hidrolojik kuraklık nedeniyle tamamen yok olan su kaynaklarının dahi olduğu bilinmektedir. Kuraklığın en son aşaması olmasından dolayı hidrolojik kuraklığın en korkulan kuraklık türü olduğunu söyleyebiliriz.

Kuraklığın Sonuçları Nelerdir?

Kuraklık son yüzyılın en tehlikeli etkilere sahip olan doğa olaylarından birisidir. Kuraklığın baş göstermesi beraberinde sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle son zamanlarda yaşanan salgın hastalıkların büyük kısmının kuraklık nedeniyle meydana geldiği düşünülmektedir.

Kuraklığın sonuçları elbette bunlarla sınırlı değildir. Kuraklık ile birlikte temiz su kaynaklarında azalma ya da tamamen yok olma meydana gelebilir. Temiz su kaynaklarının azalması içme su sıkıntısının yaşanmasına neden olur. Bu da kuraklığın önüne geçilmeyecek olursa içme suyu kaynaklarından kaynaklanan dünya savaşlarının yaşanmasına dahi neden olabilir.

Kuraklık nedeniyle ortaya çıkan su sıkıntısı tarımsal verimliliği düşürür. Bu da ülkelerin gıda temini için daha büyük ekonomik bütçe ayırmasına neden olur. Yaşanan kuraklık basit görünse de müdahale edilmemesi durumunda ülkelere ciddi derecede ekonomik yük oluşturmaya devam edecektir. Oluşan kuraklık ormanlık alanların da yok olmasına neden olmaktadır. İnsanlarda olduğu gibi bitkilerde de su yaşam kaynağıdır. Su yeterli oranda olmazsa ormanlık alanlarda bir süre sonra yok olmaya mahkum olur.

Kuraklık nedeniyle ormanların yok olması bir süre sonra hayvanların toplu bir şekilde göç etmesine ya da ölmesine neden olabilir. Belirli bir bölgeye adapte olmuş canlılar kuraklık nedeniyle tamamen nesli tükenmekle karşı karşıya kalmıştır. Hatta kuraklık kaynaklı olarak nesli tükenen çok sayıda canlı da bulunmaktadır. Aynı durum insanlar için de geçerlidir. Kurak olan bölgelerde tarımsal verimlilik ve ekonomik uğraşlar ciddi anlamda düştüğü için toplu göçler yaşanır. Bu da ülkesel bazda nüfusun dengesiz hale gelmesine neden olur.

Kuraklığı Önlemenin Yolları Nelerdir?

Kuraklığın oluşmasında en büyük rolün insana bağlı olduğunu belirtmiştik. Kuraklığı önlemenin yolları üzerinde durulurken öncelikli olarak insan olduğunun yaratmış olduğu etkiler ele alınmalıdır. Bu sayede kuraklığın daha kısa süre içerisinde önüne geçilmesi mümkündür.

Kuraklığı önlemek için özellikle ormanlık alanların arttırılması gerekmektedir. Yaşadığınız bölgede kendini hissettirir derecede bir kuraklık söz konusuysa elinizden geldiğince kurak alanlara ağaç dikmeye özen gösterin. Ağaç seçimi yaparken yağmur yağdırma etkisi olan bitkileri seçmeniz ayrıca daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Endüstriyel kuruluşların olanca hızıyla artması beraberinde küresel ısınmayı getirmiş ve bu da yıl içerisinde yeterli oranda yağmur yağmamasına neden olmuştur. Endüstriyel kuruluşların neden olduğu bu kötü gidişatı önlemek için endüstriyel kuruluşların tamamına filtreleme sistemi zorunluluk haline getirilmelidir. Bu önlemler alındığı zaman doğal olarak meteorolojik kuraklık ve hidrolojik kuraklıkta bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Yani dünya genelindeki kuraklığın etkilerini ortadan kaldırmak için sadece bir ülkenin mücadele etmesi değil dünya genelinde yer alan tüm ülkelerin mücadele etmesi gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here