Çevre kirliliği, dünyanın varoluş sürecini en fazla tehdit eden etkilerden birisidir. Bu kirliliğin oluşmasına sebep olan çeşitli faktörler vardır ve bunlar çevre kirliliğinin nedenleri olarak kabul edilir. Her kirlilik türünün olumsuz sonuçları vardır ve birçoğuna katlanmak ciddi anlamda zordur. Çevre kirliliğinin sonuçları da şüphesiz dünyayı yaşamak için katlanılmaz bir yer haline getirmektedir.

Çevre kirliliği ekolojik dengenin bozulmasına neden olur. Bu durumdan sadece insanoğlu etkilenmez. Kirlilik kaynaklı sonuçların tamamı dünya üstünde yaşam süren tüm canlıları olumsuz etkiler. Bu durum da tüm canlı yaşamlarını tehdit etmektedir.

Çevre kirliliği zararlı maddelerin havaya, suya ve toprağa karışması nedeniyle oluşur. Çevre kirliliği bölgesel bir sorun değildir. Meydana gelen kirlilik düzeyi zamanla artar ve bu durum dünya genelinin etkilenmesine neden olur. Bu etkisinden dolayı çevre kirliliği sadece kirliliğin meydana geldiği ülkenin değil tüm dünya ülkelerinin sorunu olarak kabul edilir.

Çevre kirliliği insansal faktörlerin etkisiyle meydana gelir. Doğada yaşam süren bir hayvanın ekolojik dengeyi bozarak çevre kirliği oluşturma ihtimali yoktur. İnsan eliyle kurulan endüstriyel kuruluşları şüphesiz bu kirliliğin meydana gelmesinde büyük etkiye sahiptir. Şehirlerde insan nüfusunun her geçen gün artması çevre kirliliğinin en olumsuz etkilerinin şehirlerde görülmesine neden olmaktadır.

Çevre Kirliliğinin Nedenleri

Çevre kirliliğinin oluşmasına insanoğlunun neden olduğunu belirtmiştik. Her geçe gün artan nüfusla birlikte çevre kirliliği oranı da artış göstermektedir. Özellikle insan yaşamını kolaylaştırmak adına yapılan bazı şeylerin bu kirlilik boyutunun artmasına neden olduğu bilinmektedir. Şimdi sizlere çevre kirliliğinin nedenleri hakkında bilgi vererek sorunun kavranmasını sağlamaya çalışacağız.

Çevre kirliliğinin nedenleri

 • Ormanlık alanların bilinçsiz bir şekilde kullanılması
 • Çıkan yangınlar nedeniyle ormanların yok olması
 • Ağaçların bilinçsiz bir şekilde kesilmesi
 • Ekosistemde yer alan canlıların soyu gözetilmeden avlanması
 • Fosil yakıtların (yenilenemez enerji kaynakları) aşırı derecede ve bilinçsiz olarak kullanılması
 • Karbon salınımını arttırıcı yönde etkisi olan yakıtların kullanımına ağırlık verilmesi
 • Atmosfer olayları ve doğal afetlerin meydana gelmesi
 • Hayvanların kaçak bir şekilde avlanması
 • Sulak alanların kurutulması
 • Motorlu araç sayısının her geçen gün artması
 • Hem sanayi hem ev tipi atıkların çevreye atılması
 • Tarım ilaçlarının yoğun bir şekilde kullanılması
 • Parfüm deodorant gibi zehirli gaz bulunduran ürünlerin kullanımının artması
 • Nükleer reaktörlerin artması ve bu nedenle çok fazla radyasyon yayılması

Çevre Kirliliğinin Sonuçları

Yaşanan çevre kirliliğinin elbette istenmeyen sonuçları da bulunmaktadır. Hayatı kolaylaştırmak adına yaptıklarımız aslında bir süre sonra hayatı yaşanmaz hale getirmektedir. Çevre kirliliğinin sonuçları da bunun bir göstergesidir.

Çevre kirliliğinin sonuçları

 • Kaynaklar bilinçsiz bir şekilde kullanıldığından dolayı enerji kıtlığının yaşanması
 • Küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliklerinin her geçen gün daha fazla yaşanması
 • Su kaynaklarının kirlenmesinden dolayı içme su rezervlerinin azalması yani su kirliliği yaşanması
 • Canlı türlerinin tükenmesinden dolayı biyolojik çeşitlilikte azalma olması
 • Tarım alanlarının tahrip olmasından dolayı gıda kırlılığının yaşanması
 • Dünya coğrafyasında değişimlerin meydana gelmesi
 • Yaşanan erozyonlar nedeniyle toprak veriminin düşmesi yani toprak kirliliği yaşanması

Çevre Kirliliği Çeşitleri

Çevre kirliliği denildiği zaman dünyamızın tamamı akla gelmelidir. Bu yüzden çevre kirliliği su, gürültü, hava, toprak, ışık kirliliği olarak ele alınmalıdır. Bu saydıklarımızın tamamı da çevre kirliliğinin çeşitleri olarak kabul edilir.

Çevre kirliliği çeşitleri arasında yer alan kirlilik türlerinin tamamı canlı yaşamını olumsuz etkiler. Bu yüzden her biri ayrı başlık altında büyük öneme sahiptir. İklim değişikliklerinin yaşanması yani doğal dengenin bozulmaması için tüm kirlilik türlerini önlemek adına mücadele etmek gerekmektedir.

1- Hava Kirliliği

Canlı yaşamına en olumsuz etkiye sahip kirlilik türü hava kirliliğidir. Atmosferde yer alan havanın içerisinde zararlı maddelerin girmesi ve bu maddelerin zamanla hava içerisinde artması hava kirliliğinin yaşanmasına neden olur.

Canlıların tamamı solunum yapar ve bu yüzden havayla sürekli ilişki içerisindedir. Havanın kirlenmesi yani zararlı maddelerin hava içerisinde artması soluk alıp veren canlıların zarar görmesine neden olur. Akut solunum yolu hastalıklarının son zamanlarda artmasının en büyük nedeni hava kirliliğinin artmasıdır.

2- Su Kirliliği

Su kaynaklarına zararlı maddelerin karışması ve oranının her geçen gün artması su kirliliğinin yaşanmasına neden olur. Konut ve endüstriyel atıkları bu kirliliğin her geçen gün artmasında etkilidir.

Kimyasal atıklar, zirai ilaçların kullanımı, nükleer ve termik santraller gibi endüstriyel kuruluşlar su kirlilik oranının her geçen gün artmasına neden olur. Bu gidişata dur denilmezse içme su kaynağı sıkıntısının yakın zaman içerisinde baş göstereceği bilinmektedir.

3- Toprak Kirliliği

Toprak sudan sonraki en önemli yaşam kaynağımızdır. Havanın ve suyun kirlenmesi doğal olarak toprağın da kirlenmesine neden olur. Bu durum toprak içerisindeki zararlı maddelerin artmasına ve toprak veriminin düşmesine neden olmaktadır.

Son zamanlarda meydana gelen asit yağmurları, toprak kirliliğinin artmasına neden olan faktörlerdendir. Toprakta meydana gelen kirliliğin önüne geçilmeyecek olursa toprak verimi her geçen gün düşmeye devam edecek. Bu durum da kısa süre içerisinde gıda sıkıntısının yaşanmasına neden olacaktır.

4- Gürültü Kirliliği

Yaşam alanlarında canlıları rahatsız edici yönde seslerin yer alması gürültü kirliliği olarak tanımlanır. İnsanların diğer insanlara olan saygısının her geçen gün azalması gürültü kirliliğinin artmasına neden olmaktadır.

Trafikte seyir esnasında araçların çıkarmış olduğu sesler, fabrikaların çıkardığı sesler, müzik aletlerinin ve televizyonların çıkarmış olduğu sesler gürültü kirliliğinin yaşanmasına neden olur. Bu kirliliği önlemenin en etkili yolu insanların birbirine olan saygısını arttırmaktır.

5- Işık Kirliliği

Şehir yaşamının her geçen gün kırsal yaşama göre artması aydınlanmaya olan ihtiyacı da arttırmaktadır. Bu da ciddi bir kirlilik türü olan ışık kirliliğinin yaşanmasına etki etmektedir.

Cadde ve sokakların aydınlatılmasında kullanılan sistemler, evlerde yoğun ışık kullanılması, park ve bahçelerde kullanılan projektörler gece görüşünü değiştirerek ışık kirliliğinin yaşanmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için yoğunluğa az olan ışık kaynakları tercih edilmelidir.

6- Görüntü Kirliliği

İnsan gözüne hoş gelmeyen her şey görüntü kirliliği olarak kabul edilir. Özellikle diğer insanların bakış açısı düşünülmeden yapılan mimari yapılar görüntü kirliliğinin oluşmasına neden olmuştur.

Doğal görüntünün ciddi anlamda bozulmasına neden olan yapıların tamamı görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Özellikle artan şehir nüfusu nedeniyle görüntü kirliliğinin etkileri en çok şehirlerde gözlemlenir.

Çevre kirliliği dünyanın başının belası haline gelmiştir. Yaşanan kirliliğe dur denilmediği müddetçe çevre kirliliği olanca hızıyla artmaya devam edecektir. Bu kötü gidişe dur demek için çevre kirliliği nasıl önlenir makalesinden yapabilecekleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here