Soyut resim nedir nasıl yapılır

Soyut resim, 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan bir sanat akımıdır. Dünya genelinde önemli temsilcileri olduğu gibi Türk ressamları arasında da yapmış oldukları soyut resimlerle tanınan isimler bulunmaktadır. Ruhsal bir yanı olmasından dolayı soyut resim nedir konusu sanata önem veren kişiler tarafından merak edilmektedir. Ayrıca bir defa bu akımın vermiş olduğu lezzet alınınca soyut resim nasıl yapılır konusuna da ilgi artar.

Soyut Resim Nedir?

Soyut resim, doğada yer almayan varlıkların resmedilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ressam var olan varlıklar yerine kendi düş dünyasında yaratmış olduğu varlıkları ve nesneleri resmeder. Bu şekilde yapılan resimlere soyut resim denilmektedir.

Soyut resimler bu özelliğinden dolayı iç dünyayı yansıtmak için yapılan en ideal çalışmalardan birisi olarak kabul edilir. Yani soyut resimlerde fiziksel gerçeklikten ziyade ruhsal bir anlayış yer alır. Soyut resim akımının başlamasını sağlayan kişi Rus asıllı ünlü ressam Wassily Kandinsky’dir. Bu alanda yapmış olduğu çalışmalar beğenilince daha birçok ressam ilgili alanda çalışmalar yaparak soyut resim kavramının popüler hale gelmesini sağlamıştır.

Birçoğumuzun beğendiği akımlardan birisi olan kübizm akımı da soyut resim akımından ilham alarak ortaya çıkmış bir akım türüdür. Yeni akımların oluşmasını tetiklemesinden dolayı soyut resim sanat camiasında en önemli akımlardan birisi olarak kabul edilir.

Soyut resim gözlemleyen kişinin yorumuna açık bir resim türüdür. Derin ruhsal izleri barındırmasından dolayı ilgili resimlere bakan kişiler kendi duyguları doğrultusunda resmi yorumlayarak ressamın anlatmak istediklerini bulmaya çalışır. Resimde anlatılmak istenenler sadece yorumlanabildiği zaman ortaya çıktığı için soyut resim gizemli bir sanat olarak görülür. Aslında sahip olduğu bu gizem, ilgili sanat akımının ilgi görmeyi başarmasındaki en önemli faktörlerden birisidir.

Soyut Resim Nasıl Yapılır?

Soyut resim, bir varlığın görünüşüne bağlı kalmaksızın yapılan resimlerdir. Soyut resim yapmak için ressam sadece düşünceleriyle hareket etmelidir. Yani soyut resim nasıl yapılır sorusuna verilecek net bir yanıt yoktur çünkü bir şeye bağlılık söz konusu değildir ve düşsel öğeler kişiyi yönlendirir.

Soyut resim yapmak için kişinin tüm somutluktan uzaklaşması gerekmektedir. Bu etkisinden dolayı somut resimler aslında bir nevi hiçliği keşfetmek olarak da nitelendirilebilir. Duyu organlarınızı kapatıp sadece düşlerinizle resim yapmaya çalışarak soyut resim çalışmaları yapabilirsiniz. Ayrıca eserlerinizde evrensel bir bakış açısı da takınmalısınız.

Soyut Resim Yapan Ressamlar

Soyut resim denildiği zaman dünya çağında tanınan birçok ressam akla gelir. Soyut resim yapan ressamlar arasında Wassily Kandinsky, Robert Delaunay, Kazimir Malevich, Piet Mondrian, Paul Klee ve Vladimir Tatlin gibi isimler yer alır.

Daha çok batılı medeniyetlerin ressamları soyut resimlerle tanınmış olsa da önemli çalışmalar yapmış olan Türk asıllı ressamlar da vardır. Soyut resim yapan Türk ressamlar arasında Nurullah Berk, Sabri Berkel, Refik Ekipman, Cemal Tollu, Salih Urallı, Feruh Başağa, Ercüment Kalmık, Nuri İyem, Adnan Turani, Adnan Çoker, Lütfü Günay ve Cemil Eren gibi isimler yer almaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here