Plankton Nedir Özellikleri Nelerdir?

Birçoğumuzun çeşitli belgesellerde adını duymuş olduğu planktonlar aslında denizcilik ve biyoloji alanında yer alan bir kavramdır. Plankton nedir diyecek olursanız herhangi bir hareketi olmayan tek hücreli canlılardır diyebiliriz.

Birçok tek hücreli canlılarda olduğu gibi planktonların da gözlemlenmesi ancak mikroskop sayesinde olmaktadır. Aşırı derecede küçük olan planktonlar bilimsel açıdan mikroskop aracılığı ile incelense de bu canlılar üremek için bir araya geldiklerinde karmaşık bir yapı oluşturarak gözle görülür bir hali almaktadır. Okyanuslarda yaşam süren planktonlar, üremek için bir araya geldikleri zaman aşırı derecede büyük bir yapı oluştururlar. Bu yapı belgeselcilerin ilgisini çektiğinden dolayı planktonlar ile alakalı çok sayıda belgesel yapılmıştır. Düne kadar plankton adı verilen bu canlılar tek hücreli olarak kabul ediliyordu ancak plankton sınıfına deniz yıldızından kopan parçaların eklenmesi ile birlikte planktonlar çok hücreli olarak ele alınmaya başlamıştır.

Sizleri planktonların hareketsiz canlılar olduklarını söylemiştik. Bu canlılar üremek için bir araya gelmektedir ve yer değiştirmelerini okyanus akıntıları sayesinde yapmaktadır. Yani planktonların bir araya gelmek adına herhangi bir hareketsel durumu söz konusu değildir.

Planktonlar üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda bu canlıların toplamda iki türünün bulunduğunu gözlemledik. Bu türler arasında bitkisel ve hayvansal planktonlar yer almaktadır. Planktonlar üzerinde daha net incelemeler yapabilmek için planktonlar isimlendirilmiştir. Bitkisel özellikteki planktonlara fitoplanton, hayvansal özellikteki planktonlara ise zooplankton denilmektedir.

Tabiattaki birçok canlı gibi planktonların da ekosistem içinde birtakım görevleri yer alır. Kokkolit isminde olan planktonlar da bunlardan bir tanesidir. Dimetil sülfür olarak isimlendirilen ve bir kimyevi olan nesnenin atmosfere salınmasında kokolitler sebep olmaktadır. Daha sonrasında atmosfere dahil olan bu kimyevi burada oksijenle çiftleşir ve ortaya sülfat adında olan nesne ortaya çıkar. Dimetil sülfür ile o2’nin birleşmesi aslına bakarsak bir hayli mühim bir vakadır. Birleşme neticesinde meydana gelen sülfat, evren iklimi için kritik derecede mühim bir rol üstlenir. Bu da karşımıza planktonların ne kadar önemli olduklarını çıkarmaktadır. Öyle ki, bilim adamlarının bu alanda yaptığı uzun incelemeler neticesinde sülfatın atmosferde yer edinen su buharının yoğunlaşmasına destek olduğu belirlenmiştir. Kısaca atmosferde husule gelen yağış vakaları için sülfat lüzumlu bir materyaledir diyebiliriz.

Suda yaşam süren canlıların devamlılığının sağlanması ve atmosferde meydana gelen yağış oluşunun sağlanması gibi görevlerde etken bir şekilde rol alan planktonlar dünya üstündeki canlılar bakımından oldukça gayet ehemmiyet arz etmektedir. Önemi bu denli çok olan planktonların son senelerde yaşam yerleri daralmaya başlamıştır. Bunun sebebi ise global ısınmanın neticesinde denizlerin ph derecesinin ciddi anlamda düşüş göstermesidir. Düşük ph seviyesinde tek hücreli canlılar sınıfında yer alan planktonlar hayatlarını devam ettirememektedir. Bu da ilgili canlıların sonunun gelmesine davetiye çıkarmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here