Hayat Ne Zaman Başladı?

Charles Darwin

Hayat Yüce Yaratıcı tarafından canlılara sunulmuş olan en büyük nimettir. İnsan düşünen bir varlık olduğundan dolayı bilmediği şeyleri merak edip bu konuda araştırma yapan bir canlıdır. İnsan kendisinin kusursuz bir yapıda olduğunu gördüğünden bu yana hayat ne zaman başladı ve hayat nasıl başladı sorusunu kendisine sormaya başladı. Biz Müslümanlar hayat ne zaman başladı sorusuna inançlarımız gereğince kolay bir şekilde yanıt verebiliriz ancak bilim dünyasında yer alan bazı bilim adamları evrim teorisini ortaya attığından dolayı akıllar ister istemez karışmaktadır. Öncelikle insanın Yüce Allah’ı beyinsel olarak kavramasının çok zor olduğunu ve beynin de bir sınırlarının olduğunu belirtmek isteriz. Bu yüzden yazılanları okuyup imanınızı zedelemek yerine inandım deyip dosdoğru olmanızı tavsiye ederiz.

Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda hayatın bundan 3000 milyon sene önce başladığını tespit etmişlerdir ancak birçok bilim insanı bundan daha evvel sular içerisinde bir hücreli canlıların yaşamaya başladığını ve bu canlıların iz bırakması mümkün olmadığından dolayı hayat ne zaman başladı sorusuna net bir şekilde cevap verilemeyeceğini savunmaktadır. Evrim bilimciler su içerisinde yer alan tek hücreli canlıların zaman içerisinde mutasyona uğrayarak değişik canlı türlerinin oluştuğuna inanmaktadır. Evrim bilimcileri meydana gelen evrimler sonucunda tek hücreli canlılardan ilk olarak deniz yosunlarının oluştuğunu söylemektedir. Zaman içerisinde deniz yosunları denizleri terk ederek diğer canlı türleri meydana gelmiştir.

Tek hücreli canlıların değişime uğraması ile oluşan yosunların meydana gelen depremler sonucunda deniz altındaki toprakların su üzerine yükselmesi ile birlikte yosunların denizleri terk edip karalara ulaştıkları düşünmektedir. Uzun yıllar boyunca su altında yaşan bu yosunlar elbet ortam değişikliğinden dolayı ölmeliydi ancak kitleler halinde su yüzeyine çıkan yosunlar evrimleşerek ağaçları ve bir süre sonra ormanları meydana getirdi. Bu sürç her ne kadar birkaç cümle ile basit bir şekilde anlatılıyor olsa da mevzu bahis olayın meydana gelmesinin milyonlarca yıl aldığını bilmenizi isteriz. Bu sayede su içerisinde yaşam süren tek hücreli canlılardan evrim basamakları gerçekleşerek karada yaşam süren ormanlar meydana gelmiştir.

Sular içerisinde yaşam süren tek hücreli canlılar tabi ki de sadece yosunların meydana gelmesini sağlamamıştı. Zaman içerisinde bir araya gelip mutasyona uğrayan çok sayıda tek hücreli canlı uzun yıllar geçtikten sonra aşırı derecede basit bir iskelet yapısına sahip olan canlıları meydana getirdiler. Bu canlıların zaman içerisinde iskelet yapıları gelişti ve günümüzde sağlam iskelet yapısı olan balıklar meydana geldi. Yapılan araştırmalar sonucunda evrim sonucunda ortaya çıkan birçok deniz canlısının ayrıca akciğer solunumu da yaptığı tespit edilmiştir. Akciğer solunumu yapan bu canlılar hem karada hem denizde yaşam sürebiliyorlardı. Zaman içerisinde denizlerin çekilmesi ile karada kalmak zorunda kalan bu canlı türleri evrim geçirerek akciğerleri aşırı derecede gelişmiş canlıları meydana getirdiler. Ciğerleri gelişen bu canlılar otla beslenmekteydiler. Evrim teorisine göre öncelikli olarak otla beslenen canlıların meydana gelmesi gerekmektedir çünkü etçil canlılar otçul olan canlıları yiyerek yaşam sürmektedir.

Karada yaşam evrim sayesinde başlayınca evrim sonlanmadı ve dış etkiler nedeniyle uzun yıllar boyunca evrim gerçekleşmeye devam etti. Meydana gelen evrimler sonucunda dinozor gibi canlıların meydana geldiği dahi düşünülmektedir. Ayrıca dinozorların yaşam sürdüğü yıllardan kalan fosiller incelendiğinde ilgili dönemde insanın atası olan ve ortalama olarak 1,5 metre boyunda olan canlıların yaşadıkları da tespit edilmiştir. Birçok kişi evrime inandığından dolayı dinozorlar zamanında yaşam sürmüş olan bu insansı varlıkların bizlerin ataları olduğunu kabul etmektedir. İlgili zamanda yaşam sürmüş olan varlıklar günümüz maymunlarına benzediğinden dolayı birçok evrim bilimci insanların maymunların evrimleşmesi sonucunda ortaya çıktığını söylemektedir. Bu anlatılanlardan yola çıkacak olursak hayat ne zaman başladı sorunuza evrim bilimcileri referans alarak hayatın bundan yaklaşık olarak 3000 milyon yıl evvel başladığını söyleyebiliriz. Evrim denildiği zaman akla gelen ilk isim Charles Darwin’dir. Evrim hakkında daha net bilgiler için Charles Darwin hayatı incelenmelidir.

Charles Darwin

İslam dinine mensup kişiler olduğumuzdan dolayı kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim bizlere hayatın ne zaman başladı hakkında net bilgiler vermektedir. Kuranda yazan bilgilere göz attığımızda karşımıza şöyle bir meal çıkmaktadır. “Hz. Adem, yeryüzünde ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babasıdır. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp, insan şekline koydular. Mekke ile Taif arasında 40 yıl yatıp salsal oldu. Yani pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed Aleyhisselamin nuru alnına kondu. Sonra Muharrem’in onuncu Cuma günü ruh verildi. Her şeyin ismi ve faydası kendisine bildirildi.” Kutsal kitabımızda yer alan bu bilgiler hakikattir. Evrimi kabul etmek Kuranı reddetmektir. İnançlara zarar vermemek ve imanınızı zedelememek adına evrim denilen bu saçmalıktan uzak durmanızı tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here