Hava Toprak ve Suyun Yaşam İçin Önemi Nedir?

İnsanoğlu ele alındığında canlılığın sağlanması ve canlılığın sürdürülmesi için hava, su ve toprak gibi temel bileşenlere gereksinim duyulduğu karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenden dolayı hava, toprak ve suyun yaşam için önemi nedir konusu yaşam bilimcilerinin üzerinde en çok tartıştıkları konulardan birisi haline gelmiştir. Bizlerde kendi çağımızda bilim dünyasına katkıda bulunabilmek adına bu bileşenlerin yaşam için ne gibi önemleri olduğunu ele almak istiyoruz.

Canlıların büyük bölümü oksijen ile solunum yapmaktadır ve bundan dolayı hava yaşamsal faaliyetler için gerekli olan en önemli bilişenlerin başında yer almaktadır. Aynı şekilde tüm canlılar suya ihtiyaç duymaktadır. İnsan ele alındığında insan bedeninin yarıdan fazlasının su olduğu karşımıza çıkar. Bu da suyun yaşamsal faaliyetler için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Su ayrıca canlıların temizlenip mikroplardan arınmasını sağlayan bir bileşimdir. Uzmanlar su olmasaydı ve yaşamsal faaliyetler bir kenara bırakılacak olsaydı, insanlar temizlenememekten dolayı meydana gelen mikroplardan dolayı hayatlarını kaybederlerdi demektedir. Yüce Allah, insanları su ve toprağın karışımından elde edilen balçıktan yaratmıştır. Temel gereksinimimiz olan birçok besin kaynağını topraktan elde etmekteyiz. Bu durum da toprağın özellikle bitkiler için büyük önem taşıdığını gösterir. Biz insanlar ve birçok hayvan toprak üzerinde yetişen bitkilerden beslenmekte ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yaptığımız açıklamalardan dolayı çıkacak olursak hava, su ve toprağın yaşam için önemi gözler önüne serilmektedir. Biz insanlar nankör canlılar olduğumuzdan dolayı yaşam kaynaklarımızı kirletmeye ve yok etmeye devam etmekteyiz. Bu yok oluş olanca hızıyla devam edecek olursa bir süre sonra temel gereksinimlerin karşılanamamasından dolayı dünya üzerindeki canlılığın son bulması beklenmektedir. Hava, su ve toprak yaşamın vazgeçilmez unsurları arasında görülür. Bunlardan herhangi birisinin yok olması canlılığın son bulması anlamına gelmektedir.

Canlılığın devamını sağlamak ve dünyayı daha yaşanır bir halde gelecek nesillere miras olarak bırakmak için havaya, suya ve toprağa gösterdiğimizden daha fazla özen göstermeliyiz. Aksi takdirde dini nitelik taşıyan kıyamet olayının meydana gelmesine biz insanlar neden olacağız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here