Besin Zinciri Nedir Örnekleri

Doğada yer alan canlıları inceleyecek olursanız avcı konumunda gibi görünen bazı canlıların aslında başka canlıların avı olduğunu görebilirsiniz. Yapılan bu gözlemlemeden yola çıkacak olursak canlıların beslenme alışkanlıklarını gösteren bir düzenin var olduğunu söyleyebiliriz. Doğa içerisinde yaşam süren canlıların birbirleriyle olan bu beslenme zincirine doğa bilimcileri besin zinciri adı vermiştir. Yani doğada yaşam süren bir canlının aslında farklı bir canlının besin türü olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum ilk etapta her ne kadar acımasız olarak görülse de temelde gerçekten de canlıların birbirleriyle beslendiğini anlamak gayet kolaydır.

Besin zincirinde yer alan canlı türlerini incelediğimizde toplamda üç tip canlı türünün olduğunu ve bu canlı türlerinin üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olduğunu görmekteyiz. Yapılan sınıflandırmayı daha da detaylandırabilmek adına uzmanlar tüketicileri kendi aralarında üç kısma ayırmıştır. Bunlar birincil tüketiciler, ikincil tüketiciler ve üçüncül tüketicilerdir. Sistemde yer alan ve ayrıştırıcı olarak nitelendirilen türler besin zincirlerine her halkadan dahil olabilmektedirler. Bu özelliklerinden dolayı ayrıştırıcıların aslında her besin zinciri için gerekli olan bir unsur olduklarını söylemek mümkündür.

Besin zincirlerinden bir piramit oluşturulduğunda en alt kısımda üreticilerin yer aldığı görülmektedir. En alt kısımda üreticiler yer aldığına göre doğal olarak en üst kısımda yırtıcı olarak kabul edilen tüketiciler bulunmaktadır. Ekosistemin sekteye uğramadan işlerliğini devam ettirebilmesi için besin zincirinde yer alan tüm canlıların korunması gerekmektedir. Örneğin bir bölgede yer alan tilkiler öldürülecek olursa ilgili coğrafi bölgede tavşan nüfusu hızlı bir şekilde artar. Bu da ekosistemin yani besin zincirinin ciddi bir sekteye uğradığının büyük bir göstergesidir. Bu yüzden uzmanlar besin zincirinde yer alan canlı türlerinin kesinlikle korunması gerektiğini, doğanın dengeli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm canlılara gereksinim duyduğumuzu belirtiyor.

Besin zinciri konusunun daha iyi kavranabilmesi için besin zinciri konusunun çeşitli örnekler ile anlatılması gerekmektedir. Sizlere çeşitli besin zinciri örnekleri sunmayı bu nedenden dolayı gerekli görmekteyiz. Otlar, çekirge, kurbağa, yılan, keklik, tilki, aslan besin zinciri için verilebilecek güzel bir örnektir. Ayrıca otlar, fare, yılan, tilki, aslan örneği de besin zinciri için verilebilecek güzel bir örnektir. Sizler de doğa üzerinde çeşitli gözlemlemeler yaparak farklı farklı besin zinciri örnekleri oluşturabilirsiniz. Birçok kişi besin zinciri ile besin piramidinin ne olduğunu karıştırmaktadır. Besin zinciri hakkında makalemizden detaylı bilgi aldıysanız besin piramidi bağlantısına bakarak diğer önemli bir konu olan besin piramidi hakkında da bilgiler alabilirsiniz. Dünyayı en fazla katleden canlı türü şüphesiz insandır. İnsanlar besin zinciri konusunda bilinçlenmediği sürece ekosistem daimi olarak sekteye uğrayacaktır yani dünyanın yok oluşunu biz insanoğulları sağlamaktayız. Bu yok oluşa dur diyebilmek için öncelikli olarak kendi düşüncelerimizi değiştirmemiz en önemli şarttır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here