Türkiye sınırları içerisinde aynı anda farklı iklim tipleri görüldüğünden dolayı Türkiye’nin bitki örtüsü çeşitleri diğer birçok ülkeye oranla daha gelişmiş özelliktedir. Türkiye’nin bitki örtüsü özellikleri incelenerek ilgili bölgeye hakim olan iklim hakkında da bilgi edinilmesi mümkündür. Türkiye’nin bitki örtüsü denildiği zaman insanların aklına insan eliyle müdahale olmaksızın doğal bir şekilde ilgili coğrafyada yetişme alanı bulan bitkiler gelmelidir. Bu durum ülkemizde ele alındığında bozkırlar, çayırlar ve ormanlar Türkiye sınırları içerisinde görülen bitki örtüsü tipleridir. Bitkiler yapısal olarak incelendiğinde bitkilerin yaşam sürebilmesi için suya ve toprakta yar alan minerallere gereksinim duydukları görülmektedir. Ayrıca coğrafyaya hakim olan iklim tipi de bölgede yetişme alanı bulabilen bitkileri ciddi anlamda etkiler. Dünya genelinde her yerin iklimsel özellikleri, su potansiyeli ve topraktaki mineral değerleri farklı olduğundan dolayı coğrafi alanların bitki örtüsü bakımından farklı olduğu söylenebilir.

Coğrafya bilimcileri yaptıkları araştırmalar sonucunda bitki örtüsünün gelişmesine bazı faktörlerin aşırı derecede etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Bitki örtüsünün gelişmesinde etkin rol oynayan faktörler sırasıyla iklim, yer şekilleri ve toprak özellikleridir. Bu temel faktörler ilgili bölgede hangi bitki örtüsünün oluşabileceği konusunda ciddi derecede büyük etkiye sahiptir. Kısaca bu faktörlerin bitki örtüsünü belirlediğini de söylemek mümkündür. Türkiye’nin bitki örtüsü incelendiğinde karşımıza yüksek dağ çayırları, bozkırlar, makiler ve ormanlar çıkmaktadır. Ülkemizdeki bitki örtülerini daha iyi tanımanız için sizlere bu bitki örtüsü tiplerini maddeler halinde anlatmaya çalışacağız.

Maki: bu bitki örtüsü Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde gözlemlenir. Genel olarak maki bitki örtüsünde kuraklığa dayanıklı yapıda olan, her mevsim yeşil kalabilen, aşırı derecede uzamayan yani bodur yapıdaki sert yapraklara sahip olan ağaçlar ve çalılar yer almaktadır. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgeler de aslında ilk etapta çeşitli ağaçlar yer almaktaydı ancak zaman içerisinde bu ağaçlar tahrip edildikten sonra bir çalıyı andıran bitki örtüsü olan makiler meydana gelmiştir. Maki adı verilen bitki örtüsü incelendiğinde menengiç, zakkum, zeytin, keçiboynuzu ve defne gibi bitkilerin maki grubunda yer aldığı görülebilir. Maki bitki örtüsü kimi bölgelerde aşırı sık kimi bölgelerde ise seyrek yapıda olabilir. Bu durum tamamen coğrafyanın özellikleri ile alakalı değişmektedir.

Orman: ormanlar suyu aşırı derecede sevdiğinden dolayı ülkemizde yer alan ormanlar incelendiğinde ormanların büyük bölümünün kıyı kesimlerde yer aldığı gözlemlenmektedir. Ülkemizdeki ormanlar genel olarak iğne yapraklı ve geniş yapraklı olmak üzere sınıflandırılır. İğne yapraklı ormanlar su potansiyelinin düşük ve yükseltinin fazla olduğu kesimlerde görülürken geniş yapraklı ormanlara su potansiyelinin yüksek ve yükseltinin alçak olduğu kısımlarda rastlanmaktadır. Ülkemiz birçok ülkeye oranla ormansal alan bakımından zengin olduğundan dolayı orman sanayisinin bu bitki örtüsü sayesinde geliştiğini söylemek mümkündür.

Yüksek dağ çayırları: adından da anlaşılabileceği gibi yüksek dağ çayırları yükseltinin aşırı derecede fazla olduğu kesimlerde görülmektedir. Orman örtüsünün bitip yükseltinin arttığı kısımlarda genel olarak yüksek dağ çayırlarına rastlanmaktadır. Yüksek dağ çayırlarının ülkemizde görülme alanları Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslardır. Ayrıca Erzurum Kars ve Ardahan platolarında da yaygın bir şekilde yüksek dağ çayırlarına rastlamak mümkündür. Neredeyse yılın tamamında yüksek dağ çayırları yeşil olarak kaldığından dolayı ilgili kesimlerde hayvancılık birçok yere oranla gelişmiştir.

Bozkır: genel olarak karasal iklimin görüldüğü kısımlarda gözlemlenen bozkır bitki örtüsü ilkbahar döneminde yeşeren, yaz döneminde ise sararıp solan çayırlardan ve otlardan meydana gelmektedir. En fazla görülme alanı karasal iklimin hissedilir bir şekilde gözlemlendiği İç Anadolu bölgesidir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de yaygın bir şekilde bozkırlar yer almaktadır. Bozkır bitki örtüsü ilgili bölgelerde yer alan ormanların zaman içerisinde tahrip edilmesi sonucunda meydana gelmiştir. Bu nedenden dolayı bozkırların yer aldığı bölgeler de yer yer ağaçlıkların olduğu gözlemlenebilir. Bozkır alanlarını ağaçlandırmak adına çeşitli çalışmalar yapılsa da iklim şartları buna müsaade etmediğinden dolayı yapılan ağaçlandırma çalışmalarından alınan verim aşırı derecede düşüktür. Bitki örtüsü konusunu kavradıysanız toprak nasıl oluşur makalesine de göz atın.

18 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)  


---Sponsorlu Bağlantılar---
Taş kesilen insanlar
Bilim Pasajları
Ley hatları
Sağlık Bilgisi
Piramitlerin Sırları