İçinde Yaşadığımız Kültürün Özellikleri Nedir?

İçinde yaşadığımız kültür olan Türk kültürü, milli kültürümüz olarak kabul edilmektedir. Kültür bir milleti millet yapan en önemli değerler arasında yer almaktadır. Kültürünü kaybetmiş olan bir millet şüphesiz yok olmaya mahkumdur. İçinde yaşadığımız kültürün özellikleri nedir konusu Türk kültürünün çevre coğrafyalarda yer alan diğer kültürlerden ciddi derecede etkilenmiş olmasından dolayı merak edilmektedir. Bu nedenden dolayı sizlere milli kültürümüzün özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

İçinde yaşadığımız kültürün en önemli özelliği güzel ahlak üzerine kurulmuş olmasıdır. Türk tarihi incelendiğinde ve özellikle kültür ele alındığında yiğitlik, kahramanlık, sadakat, şeref, dürüstlük ve misafirperverlik gibi ciddi merhamet duyguları gerektiren hususlar ön plana çıkmaktadır. Kültürümüzün bu özellikleri içinde yaşadığımız kültürün diğer kültürlerden ayrılarak ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Türk kültürü güzel ahlak üzerine kurulduğundan dolayı çevre coğrafyalarda yer alan milletler de kültürümüzü benimsemiş ve bizim kültürümüzde yer alan bazı şeyleri kendi kültürlerine geçirmiştir. Milletimizi millet yapan Türk kültürünün başlıca özellikleri nelerdir gelin öğrenelim.

İçinde yaşadığımız kültür olan Türk kültürü Orta Asya’dan çıkıp geniş bir coğrafi alana yayılmış olan bir kültürdür. Türkler tarih boyunca çok sayıda yeri fethederek buralara yerleştiğinden dolayı kültürümüz geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Türkler nüfus bakımından da sayıca üstün olduklarından dolayı kültürlerini çevrede yer alan diğer milletlere de kabul ettirerek kültür iletişiminde bulunmuşlardır.

Türk kültüründen en çok İslam kültürü, Yunan kültürü ve İran kültürü etkilenmiştir. Bu durumun yaşamasındaki temel sebep Türklerin uzun yıllar boyunca bu kültürler ile komşu olarak bulunmasıdır. Tabi ki Türk kültürü sadece bu kültürleri etkilememiştir. Bu kültürlerde uygun olan şeyleri kendi kültürümüze de eklediğimiz bilinmektedir.

Türk kültürünün en önemli özelliği esareti kabul etmemektedir. Türk tarihi incelendiğinde Türklerin hiçbir şekilde esaret altında kalmayı kabul etmediği ve bundan dolayı toplamda 16 tane bağımsız devlet kurdukları karşımıza çıkmaktadır. Yaşanan bu durum da Türklerin özgürlükçü bir kültüre sahip olduğunu gösterir.

İçinde yaşadığımız kültür hiçbir şekilde Zulmü ve haksızlığı kabul etmez. Hangi coğrafyada olursa olsun Türk kültürünün ulaştığı her yerde daima eşitlik söz konusudur. Diğer dünya kültürleri ele alındığında birçok kültürün baskıcı bir yapıda olduğu ve diğer milletlere baskı yaparak kendi milletinin egemen olmasını istediği bilinmektedir ancak bu duruma içinde yaşadığımız kültürde rastlamanız mümkün değildir.
Türk milleti fethettikleri yerlerde yaşam süren diğer milletlere baskı yapmayıp ülkede özellikle ticari faaliyetlerine devam etmelerine izin vermiştir. Yaşanan bu durum da Türk kültürünün azınlık durumunda olan bu milletlerden ciddi anlamda etkilenmesine ve Türk kültürünün bu yönde zenginleşmesine neden olmuştur. Bazı kişiler bu durumu olumsuz bir durum olarak ele alsa da aslında kültürümüzün zenginleşmesini sağladığından dolayı pozitif bir etki olarak değerlendirilebilinir.

Türk kültürü çok eski bir kültür olmasından dolayı kendisine has halk oyunlarına sahiptir. Özellikle resmi bayramlarda Türk kültürüne ait olan çeşitli halkoyunları sergilenmektedir. Bu faaliyetlerin her yıl periyodik olarak uygulanması kültürümüzün ölümsüzleşmesini sağlamaktadır.

Türk kültüründe müzik, popüler ve çağdaş müzik olgularının etkisinde kalmıştır. Kültürümüzde kopuz eşliğinde çalınan şarkılar ve türküler yer alsa da kültürümüz zaman içerisinde batı kültürlerinden etkilendiğinden dolayı öz müziğimizi kaybedip popüler müziği kültürümüze eklemişiz. Yaşanan bu durumda bizlerin yapmış olduğu bir hatayı göz önüne sermektedir.

Türk kültüründe yani içinde yaşadığımız kültür de en önemli şeyler arasında şüphesiz milli bayramlar yer alır. Milli bayramlar içinde yaşadığımız kültür de büyük bir coşku ile kutlanır. Yapılan etkinliklere herkesin katılması toplumunda birlik ve beraberliğin benimsemesini sağladığında milli bayramlar her şeyden daha önemlidir. Birçok yönetici milli bayram kutlamalarına sınırlama getirse de Türk halkı buna karşı çıktığından dolayı milli bayramlarımız büyük bir coşkuyla kutlamaya devam etmektedir.

İçinde yaşadığımız kültürün özellikleri nedir konusunda sizlere aktaracaklarımız bu şekildedir. Kültür zaman içinde değişime uğrayan bir kavramdır ancak ana etmenler uzun yıllar boyunca değişmeden günümüze kadar ulaşmıştır. Türk kültüründeki ana etmenler değiştirecek olursa Türk milleti diye bir şeyin kalmayacağına da emin olabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here