Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Ne Demek?

Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenmiş sözler arasında yer alan hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü anlamını yitirmeden günümüzde de kabul görmeye devam etmektedir. Bir milletin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi için şüphesiz ilim alanında gelişmesi gerekmektedir. Bu yüzden bunu gören Mustafa Kemal Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir sözünü söyleyerek Türk milletini bu doğrultuda şekillendirmeye çalışmıştır. Mustafa Kemal Atatürk milletin ezilmişlikten kurtulup uygarlıkların zirvesine ulaşabilmesi için bilim alanında ilerlenmesi gerektiğini bu sözüyle açıklamıştır. İlim uygarlıklara yol gösterici ışık olarak kabul edilir. İlmi ana bilim olarak tercih etmeyen milletler şüphesiz yaşamları boyunca ezilmeye mahkum olacaklardır. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ne demek diyecek olursanız ilmin her şeyden önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Soyumuz bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyen Hazreti Ali’nin soyundan geldiğinden dolayı ilim şüphesiz İslam dünyası için ilim ayrı bir öneme sahiptir. Bir bina yaptığınızı düşünün. Nasıl ki bu binanın temeli sağlam olmazsa ayakta durması mümkün değilse aynı şekilde yaşamı ilimle şekillendirmemiş bir milletin uzun yıllar boyunca huzur içerisinde yaşam sürmesi mümkün değildir. Hayatın yaşanabilirlik seviyesinin artması için ilim en büyük etkiye sahiptir. Günümüz teknolojilerinin geliştirilmesi ve bazı uygarlıkların diğer uygarlıklara oranla üstünlük sağlaması şüphesiz ilim sayesindedir. Bizler yani Türk milleti ilim konusunda ilerleyecek olursak karşımıza hiçbir güç çıkamayacaktır. Uzun yıllar boyunca bayrağımızın mavi göklerde dalgalanabilmesi için ilim konusunda ilerlememiz gerekmektedir.

Tarih sahnesinde yer alan uygarlıkları incelediğimizde ilim konusunda ilerlemiş olan uygarlıkların diğer uygarlıklara oranla üstün olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde ilim konusunda ilerlememiş olan uygarlıklar sürekli olarak gelişmiş olan uygarlıkların boyunduruğu altında yaşam sürmüştür. Eskiden her ne kadar haklar kılıçla, topla, tüfekle alınıyor olsa da günümüzde en büyük güç ekonomidir. Ekonominin güçlenmesi şüphesiz ilim sayesinde olmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk bu durumun farkına vardığında dolayı ilmin ve fennin gelişmek için aşırı derecede olduğunu söylemiştir.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir özdeyişini incelediğimizde de Atatürk’ün bu düşüncesini açık bir şekilde görmekteyiz. Hayatımıza ilim kılavuzluk yapacak olursa aynı şekilde ülkemizde ilerleyecektir. Her ne kadar zaman zaman pozitif bilimler terk edilse de günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’ün düşüncelerini referans alarak ilim konusunda bir hayli yol kat etmiştir. Bu yoldan ayrılmadığımız müddetçe kendi ayakları üzerinde durabilen, haklarını savunabilecek güce sahip olan bir ülke olarak yaşam sürmeye devam edeceğiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here