Görme Olayı Nasıl Gerçekleşir

Canlılar göz adı verilen organları sayesinde görme olayını gerçekleştirmektedir. Maddeler halinde görme olayı nasıl gerçekleşir konusunda araştırma yaptığımızda elimize geçen sonuçlar bizi Allah’ın yaratmış olduğu kusursuz bir yapıya götürüyor. Görme olayının gerçekleşmesini sağlayan yapılar incelenecek olursa sinirler, ışık almaçları ve göz merceği karşımıza çıkmaktadır. Göz aşırı derecede narin yani dış olaylardan hemen etkilenebilecek bir organ olduğundan dolayı gözü korumak adına gelişmiş olan bazı yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar arasında kirpikler, göz kapakları, kaşlar, gözyaşı bezleri ve göz kasları yer almaktadır. Bu yapılar ve özellikleri iyi bir şekilde kavranırsa görme olayı nasıl gerçekleşir konusu tam olarak kavranabilir.

Görme olayı nasıl gerçekleşir konusuna geçmeden evvel gözde yer alan kısımları ele almak gerekmektedir. Bu yüzden sizlere görme olayına dahil olan ve olmayan tüm göz kısımlarını anlatmaya çalışacağız.

Ser Doku: Bilimsel adı sklera olan sert doku, gözün dış kısmında bulunan ve beyaz renkte olan katmandır. Sert yapıda olmasından dolayı bu yapı gözü dışarıdan gelecek darbelere karşı korumaktadır. Görme için önemli bir kısım olan kornea sert yapı sayesinde meydana gelmektedir. Kornea genel olarak gelen ışınları kırarak göz merceğine ulaştırır. Bu özellikle görme olayının kusursuz bir şekilde gerçekleşebilmesi adına önemlidir.

Damar Tabaka: Bilimsel adı koroit olan damar tabaka, sert tabaka olarak nitelendirilen kısmın hemen altında yer almaktadır. Gözün beslenmesi için gerekli olan maddeler damar tabaka içerisinde yer alan damarlar içerisinde geçen kan aracılığıyla göze gelmektedir. Ayrıca damar tabaka içerisinde renk pigmentleri yer alır. Bu pigmentler de görüntünün netlik kazanmasında aşırı derecede etkilidir. Damar tabana kornea adı verilen yapının alt kısmında yer alan ve göze rengini veren irise dönüşmektedir. İris incelendiğinde bu yapının tam ortasında aşığın sisteme geçiş yapmasını sağlayan gözbebeğinin yer aldığı görülmektedir. İrisin arka kısmına geçildiğinde göz merceği adı verilen yapı ile karşılaşılır. Bu mercek göze ulaşmış olan ışınların retinada toplanmasını sağlar. İrise kadar ulaşan damar tabaka iris etrafında kalınlaşmaktadır. Bu kalınlaşan yapıya kirpiksi cisim adı verilir. Güçlü bir kas yapısına sahip olan kirpiksi cisim kasılıp gevşemek suretiyle merceğin kalınlığının ayarlanmasında etkin rol oynamaktadır. Görme olayında önemli bir kısım olan saydam tabaka gör merceğiyle iris arasında yer almaktadır. Görme olayı nasıl gerçekleşir konusunda net bilgilere ulaşmak için her ne kadar karmaşık gibi görünse de damar tabakanın iyi öğrenilmesi gerekmektedir.

Ağ Tabaka: Bilimsel adı retina olan ağ tabaka, göz yuvarlığının hemen iç kısmında yer alan bir tabakadır. İlgili tabaka incelenecek olursa ağ tabaka içerisinde ışık almaçlarının yer aldığı gözlemlenebilir. Bu ışık almaçları koni ve çubuk şekillerindedir. Işığın az olduğu ortamlarda görmenin gerçekleştirilmesi için çubuk şeklindeki almaçlar görev alır. Bu almaçların renklere karşı duyarlılığı yoktur yani görme olayının siyah beyaz olarak meydana gelmesini sağlar. Aynı şekilde ışık şiddetinin yüksek olduğu ortamlarda görme olayı zorlaşır. İşte bu tip durumlarda görme olayın gerçekleşmesini koni şeklindeki almaçlar sağlamaktadır. Gözde yer alan sinirler aracılığıyla beyne komutlar gönderilir ve bu sayede görme olayı gerçekleşir. Gözde yer alan sinirlerin sonlandığı notada almaçlar yer almaz ve burada görüntü oluşmaz. Bu yüzden bu noktaya kör nokta denilmektedir. Saydam tabaka adı verilen kısımla göz merceğinden geçtiği var sayılan eksenin, gözün arka kısmında yer alan retinayı kestiği bölgede çukur bölge adı verilen kısım bulunur. İlgili kısma sarı benek adını verilmektedir. Sarı benekte görme olayın en net şekilde gerçekleştiği de bilinmektedir.

An itibariyle gözün kısımlarını ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş bulunmaktayız. Şimdi sizlere Görme olayı nasıl gerçekleşir konusunda bilgi vererek bu kusuruz simsin nasıl işlerlik kazandığını anlatacağız.

Görme Olayı Nasıl Gerçekleşir

Görme olayının gerçekleşmesi için öncelikle olarak göze dışarından bir ışın gelmesi gerekmektedir. Göze ışınlar geldikten sonra saydam tabaka adı verilen kısımda kırılır. Kırılan ışınlar göz bebeğinden geçer ve merceğe ulaşır. Merceğe ulaşan ışınlar tekrardan kırılır ve retina üzerinde görüntünün tam tersi oluşur. Işınlar çubuk ve koni şeklindeki almaçları uyarır ve görme sinirleri aracılığıyla impulslar meydana gelir. Meydana gelen bu impulslar beyinde yer alan görme merkezine ulaştırılır ve bu sayede görme olayı gerçekleşir.

Görme olayı nasıl gerçekleşir konusunda değinilmesi gerekenler bu şekildedir. Görmenin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için gözde yer alan bu sistemlerin kusursuz olması gerekmektedir. Eğer gözde herhangi bir rahatsızlık meydana gelecek olursa bu durum görme olayının negatif bir şekilde etkilenmesine neden olabilir. Gözle alakalı çalışmalar yapıyorsanız göz seğirmesi neden olur makalesine de bakmanızı tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here