Bir Ülkenin Kalkınmasında Para Mı Eğitim Mi Önemlidir?

Ülkelerin kalkınması için gerekli olan şeylerin başında eğitim ve para yer almaktadır. İlgili kavramlar bütünleyici niteliğe sahip olduğundan dolayı bir ülkenin kalkınmasında para mı eğitim mi önemlidir konusu çoğu zaman gündeme gelmektedir. Ülkelerin kalkınmasının paraya mı yoksa eğitime mi bağlı olduğunu anlamak için gelişmiş ülkeleri analiz etmek mantıklı olacaktır.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda para ile eğitimin ayrılamaz ve mukayese edilemez kavramlar olduğunu gözlemledik. Eğitim alınması için paraya gereksinim olmadığı yönünde yanlış bir kanı toplum içerisinde yer alıyor ancak eğitim uzmanları parasız eğitim kalitesinin düşük olduğunu, kaliteli eğitim için teknolojiden yararlanabilmek adına paranın büyük önem arz ettiğini belirtmektedir.

Bir ülke istediği kadar eğitimli olursa olsun parası olmadığı sürece kalkınamaz. Aynı şekilde bir ülke ne kadar zengin olursa olsun eğitimsiz insanlar çok olduğu zaman kısa süre içerisinde gerileme başlar ve mevcut kalkınma yerine gerilemeye bırakır. Bu konuyu daha iyi kavramak adına Arap ülkelerini analiz edebilirsiniz. Birçok Arap ülkesi petrol zengini olmasına rağmen kendisini savunacak konuma gelmemiştir. Ayrıca çoğu Arap ülkesinde iç karışıklıkların yer aldığı gözlemlenmektedir. Şüphesiz bu tarz olumsuzların oluşmasının en büyük nedeni Arap halkının zengin olmasına rağmen eğitimsiz olmasıdır.

Hindistan eğitim seviyesi en yüksek olan ülkelerden birisi olmasına rağmen yeterli ekonomiye sahip olmadığından dolayı Hindistan kalkınamamaktadır. Bu durumda parasız eğitim anlamsız olduğunu göstermektedir. Para insanları teşvik edici niteliği olan bir kavramdır. Para olduğu müddetçe insanlar mutlu olacaktır ama para eğitimsiz kişilerin eline geçti zaman bir mutsuzluk kaynağı haline kısa süre içerisinde dönüşür. Bu nedenden dolayı ülkelerin kalkınması için para ve eğitim aynı anda olmalıdır.
Birçok ülke hem ekonomik düzeyi hem de eğitim düzeyi yüksek olmasına rağmen doğru yatırımlar yapmadığından dolayı kalkınamamaktadır. Örneğin ülkemizin ekonomik düzeyi ve eğitim düzeyi her geçen gün artmaktadır ancak askeri alana aşırı derecede yatırım yapılması ülkemizin kalkınma oranının her geçen gün azalmasına neden olmaktadır. Çözüm süreci sağlanıp askeri alana yapılan yatırımın asgari düzeye indirilmesi ülkemizdeki kalkınma oranının daha da artması sağlayacaktır.

Para ve bilgi sadece bilinçli insanların elinde olduğu zaman güzel şeyler ortaya çıkar. Bilgi bakımından zengin ve ekonomisi iyi olan bazı kişilerin sadece akılları kötülüğe çalıştığından dolayı ülkemizin aşırı derecede zarar görmesine neden olurlar. Bu konuda halkın dikkat etmesi gereken en önemli şey lider seçimi yaparken oturup dikkatli bir şekilde düşünmeleridir. Doğru lider başa geldiği zaman kalkınmak kaçınılmaz olacaktır.

1 Yorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here