Türkiye’de ormanların coğrafi dağılışı

Ormanlık alanların dağılışını etkileyen faktörler olduğundan Türkiye genelinde ormanların sıklığı bölgelere göre farklılık göstermektedir. Türkiye’de ormanların coğrafi dağılışı önemli bir husus olduğundan dolayı sizlere Türkiye’de hangi bölgelerde ormanlar mevcut ve bu ormanların özellikleri nelerdir hakkında bilgi vereceğiz.

Ağaç topluluklarına yani ormanlara neredeyse her bölgemizde rastlanmaktadır. Bununla birlikte ağaçlar birtakım alanlarda yoğun ormanlar şeklinde birtakım alanlarda ormanlardan geriye kalan koruluklar birtakım alanlarda da derbeder ağaçlar şeklindedir. Bu dağılışta en mühim unsur şüphesiz yağan yağmurlardır. Türkiye’nin her mahalinde ısı, ağaç büyümesine elverişli olduğu için orman varlığında temel unsur yağış ve bölgeye hakim olan nem miktarıdır. Yağış dozu ile orman yoğunluğu arasındaki münasebet çarpıcı bir şekilde şahsını hissettirmektedir. Ormanların yayılışında ikinci mühim unsur insana ait olan kısmıdır. Orman zararları, tarla açmalar, yangınlar gibi insanla alakalı etmenler de ormanların yayılışında mühim derecede rol almaktadır.

Ülkemizde orman varlığının en üst seviyede olduğu alan, Doğu Karadeniz bölgesinden başlayıp Yıldız Dağlarına değin devam eden kuzey bölgesinde yer alan kuşaktır. Orman varlığımızın 1/4’ünün yalnız Karadeniz Kesiminde bulunması, buradaki ağaç zenginliğini kolay anlaşılır biçimde gün yüzüne sermektedir. Bilhassa, Doğu Karadeniz Kısmının ağaççılık aracılığıyla şahsına özgü bir alanı mevcuttur. Çünkü burada doğranan ağaçlardan boşalan bölgelerde aynı özellikte ağaçlar ekilmektedir. Diğer bir söylemle burada ormanın şahsını yenileme kuvveti fazla yüksektir. Halbuki öteki alanlarda vaziyet bu şekilde değildir.
Ormanlık alanların genişliği yönünden 2. sırada Akdeniz Bölgesi bulunur. Ege ve Marmara kesimlerinde ziraat dışı yerler çoğu zaman ormanlık alanlarla kaplıdır. Orman alanlarının büyüklüğü yönünden Ege Bölgesi Akdeniz Bölgesinden sonra yer alan en önemli yerdir.

Marmara Bölgesinde yer alan ağaçlık yerler de genişlik yönünden Ege bölgesine yakındır diyebiliriz. Bu bölgelerimizde belirli bir yüksekliğe değin makiler yer alır. Kıyılardan iç kısımlara doğru yöneldikçe ağaçlık alanların süratle seviyesinin düştüğü ortaya çıkar. Orman örtüsündeki bu yoksulluk, yalnız iklimden ileri gelmemektedir. Yüzyıllardan buyana idame eden orman tahripleri ve doğranan ağaçların yerlerine yeni ağaçların dikilip bu ağaçların büyümesinin sağlanamaması temel olarak iklim ile alakalı bir durumdur.

Yapılan araştırmalar sonucunda eski zamanlarda şu anda ağaçlardan yoksun bir bölge olan İç Anadolu Bölgesinin ağaçlık olduğu ancak ağaçların insan eliyle katledilmesi sonucunda buralarda ağaçlık alanların seyrekleştiği belirlenmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here