Ses Hangi Ortamlarda Yayılır?

sesin yayılması

Ses, ses yayma özelliği olan kaynaklardan çıkan titreşimin kulağın duyacağı boyutlara ulaşmış halidir. Ses hangi ortamlarda yayılır sorusunun cevabı ise katı, sıvı ve gaz ortamlardır. Yani ses hiçbir şekilde boşlukta yayılmamaktadır.

Sesin şiddetinin ölçülmesinde kullanılan desibeldir. Yapılan araştırmalar sonucunda insanların en rahat duydukları sesin 35 desibel civarında olduğu kanıtlanmıştır. Bir iletişim aracı olarak kabul edilen sesin oluşması için belirli bir kaynağın olması gerekmektedir. Kaynaktan çıkan ses aynı bir dalga gibi yayılarak ilerler. Bu yayılma durumu su içerisine atılan taşın oluşturmuş olduğu dalgaya benzetilebilir.

Ses gazlar ve sıvılar içerisinde iyi bir yayılma eğilimi gösterir. Ses genel bir titreşim olayı olduğundan dolayı en iyi yayılım su içerisinde gerçekleşir. Balıkların bu titreşimler sayesinde daimi olarak iletişim içerisinde oldukları bilinmektedir. Aynı şekilde çeşitli gazlardan oluşan hava da iyi bir ses yayılımına izin verir. Özellikle insanlar havanın meydana gelen titreşimleri yayması sayesinde etrafta meydana gelen sesleri duymaktadır.

Ses sadece ve sadece boşlukta yayılmaz. Bu yüzden sesin yayılmadığı ortam denildiği zaman uzay akıllara gelmektedir. Uzay ortamında en yüksek dereceden bir titreşim oluşturacak patlama meydana gelse dahi, patlamaya yakın bir yerde bulunan kişiler kesinlikle bir şey duymazlar. Bunun nedeni ise boşlukta titreşimin yayılamamasıdır.
sesin yayılmasıSesin yayılma hızı bulunan ortamdan ciddi anlamda etkilenmektedir ve bu durum da sesin yayıma hızını etkileyen faktörlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda özellikle ortam ısısının sesin yayılma hızını ciddi anlamda etkilediği ortaya çıkmıştır. Yapılan ölçümler sonrasında sıcaklık arttıkça sesin yayılma hızının da aynı oranda arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi sesin yayılma hızı ortamın durumuna bağlıdır. Sıvı ortamda meydana gelen ses havaya oranla daha hızlı yayılmaktadır. Buradan yola çıkacak olunursa, ortam yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızının arttığı söylenebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here