Resmi Kurum Nedir?

Resim kurum, devlet eliyle halkın ihtiyaçlarını gidermek ve yönetim ile halk arasındaki bağlılığı sağlamak adına kurulmuş olan kuruluşlardır. Resmi kurumları özel kurumlardan ayıran en önemli özellik resmi kurumların herhangi bir kar amacı gütmüyor olmasıdır. Resim kurum nedir sorunuza bu şekilde cevap verdiğimizi düşünüyoruz ancak resim kurumlar ile alakalı bilinmesi gereken daha birçok şeyin olduğu da aşikardır.

Devleti devlet yapan en önemli şeylerin başında şüphesiz resmi kurumlar yer almaktadır. Durumun böyle olmasının en büyük nedeni resmi kurumların devlet ve halk arasında bir köprü vazifesi görüp iletişimi sağlamasıdır. Resmi kurumlar çok çeşitlidir. Bu durumun böyle olmasının en büyük nedeni ilgili kurumların her birinin farklı görev ve sorumluluklarının olmasıdır. Günümüzde çok sayıda resmi kurum olsa da zaman içerisinde meydana gelen ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan gereksinimler neticesinde daha farklı resmi kurumların kurulması da muhtemeldir.

Ülkemizde yer alan resmi kurumların çok sayıda özellikleri bulunmaktadır. Şimdi sizlere yurdumuzun insanına kesintisiz bir şekilde hizmet veren resmi kurumların özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Ülkemizde yer alan resmi kurumların tamamı ülke halkının gereksinimleri sonucunda kurulmuş olup halka hizmet için var olmaktadırlar. Halka hizmet için gerekli olan ekonomik ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır ancak ciddi ekonomik külfet gerektiren bazı hizmetlerde halktan ücret alındığı da bilinmektedir. Kurumlar içerisindeki hiyerarşiyi ve çalışma düzenini sağlamak adına tüm süreçler mevzuatlar aracılığıyla belirlenmektedir. Bu kurumlarda çalışan kişilere memur denilir ve aldıkları maaşlara memur maaşı adı verilmektedir. Her toplumsal yapıda olduğu gibi resmi kurumlarda mevki, görev ve sorumluluklar yer almaktadır.
Ülkemizde çok sayıda halkın yararı için oluşturulmuş olan resmi kurumlar bulunmaktadır. Bu kurumlara örnek olarak Cumhurbaşkanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Bakanlıklar, Merkez Bankası, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı gösterilebilir.

Tabi ki ülkemizde yer alan resmi kurumlar bunlar ile sınırlı değildir. Halkın yararına hizmet veren daha birçok resmi kurum bulunmaktadır ve ayrıca makalemizin başında da belirttiğimiz gibi zaman içerisinde ortaya çıkan gereksinimler sonucunda yeni resmi kurumların kurulması muhtemeldir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here