Nesli tükenmekte olan hayvanlar

Nesli tükenmekte olan hayvanlar aslında bizlere büyük bir yok oluşun başladığını gösteriyor. Dünya var olduğu zaman yaşamış olan birçok canlı günümüzde yok. Yani bazı canlı türlerinin nesli tamamen yok olmuş durumda.

Özellikle ekosistem içerisinde meydana gelen sorunlar ve insanların etkileri birçok canlı türü neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Duyarlı kişiler tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kısmen de olsa koruma altına alındı ancak şüphesiz bu yeterli değil. Bu yüzene birçok hayvan türü yok olmakla yüzleşmeye başlamış durumdadır.

Uzmanlar eğer çeşitli önlemler alınmayacak olursa nesli tükenmekte olan hayvanlardan büyük bölümünün yakın zaman içerisinde tamamen yok olacağını ve gelecek nesillerin bu hayvanları asla göremeyeceğini belirtmektedir.

Ekosistemin aksamadan işleyebilmesi için her bireyin duyarlı olması ve bu canlıları korumak adına mücadelenin içerisinde yer alması gerekmektedir. Hayvanlar alemine negatif etkiler yapmamak için nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlar nelerdir öğrenelim.

1. Panda

Panda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar arasında yer alır. Dünya genelinde yaklaşık olarak 2000 civarında pandanın olduğu bilinmektedir.

Pandaların nesli tükenmekte olan canlılar arasında baş sırada yer aldığı biliniyor. Vietnam gibi yerlerde doğal yaşam alanı bulunan pandaların koruma altına alındıkları ancak üreme konusunda sıkıntılar yaşandığından dolayı nesillerinin hızla tükenmeye devam ettiği tespit edilmiştir. Dünya genelinde çeşitli platformlarda pandaları korumak adına çalışmalar yapılmaktadır.

2. Altın Başlı Langur

En nadir gözlemlenen hayvan türlerinden birisi olan altın başlı langurların, nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlar arasında yer aldığı biliniyor.

Dünya genelindeki nüfuslarına baktığımızda günümüz itibariyle yaşam süren yaklaşık olarak 50 civarında altın başlı langurun yer aldığını görmekteyiz.

Anavatanı Vietnam olan altın başlı langurlar uzun zamandan beri koruma altında olmalarına rağmen bir türlü nüfusları yeterli oranda artırılamamıştır. Bu durumda bu hayvan türünün nesli tükenmekte olan hayvanlar sıralamasında baş sırada bulunmasına neden olmaktadır.

3. Kutup Ayısı

Dünyanın en vahşi hayvan türü olan kutup ayıları, özellikle küresel ısınmanın etkileri her geçen gün arttığından dolayı yeterli oranda çoğalamamakta ve bu durum kutup ayılarının nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlar içerisinde yer almasına neden olmaktadır.

Şu anda yaklaşık olarak 30 bin civarında kutup ayısının yaşam sürdüğü, küresel ısınma etkilerinin devam etmesi halinde bu sayının hızlı düşmeye devam edeceği belirtilmektedir.

Çok sayıda bilinçli kişi bir araya gelerek kutup ayılarını korumak için çalışmalar yürütse de maalesef bilinçsiz avlanma ve küresel ısınma nedeniyle kutup ayılarının nesli yok olmak ile yüzleşmek zorunda kalmaktadır.

4. Cross River Gorili

Şu anda 1500 civarında cross river gorilinin yaşam sürdüğü ve hızla nesillerinin tükendiği biliniyor. Çok uzun zamandan beri koruma altında olan bu hayvan türü çeşitli önlemler alınmasına rağmen bir türlü nesli tükenmekte olan hayvanlar sıralamasından çıkamamıştır.

Kamerun ve Nijerya gibi ülkeler asıl yaşam alanları olduğundan ve ilgili yerlerde bilinçsiz kişi sayısı fazla olduğundan dolayı eti için avlanılmaya devam etmektedir. Bu durumun önüne geçilmeyecek olursa maalesef yakın zaman içerisinde bir daha cross river gorillerine rastlamak mümkün olmayacaktır.

5. Javan Gergedanı

Şu anda yaklaşık olarak 50 adet javan gergedanının dünya genelinde yaşam sürdüğü, anavatanlarının Endonezya ve Vietnam olduğu biliniyor.

Özellikle yaşam alanlarının gün geçtikçe tahrip edilmeye devam edilmesi bu hayvan türünün neslinin tükenmekle yüzleşmesine neden olmuştur.

Javan gergedanlarının ayrıca boynuzlarının cinsel sorunlara iyi geldiğine inanılması nedeniyle bilinçsiz ve kaçak bir şekilde avlandıkları da bilinmektedir. Bu da ilgili hayvan türünün neslinin tükenme noktasına gelmesine neden olmuştur.

6. Pigme Borneo Fili

Dünyanın en sevimli fil türlerinden birisi olan pigme Borneo fili, boylarının diğer fillere oranla kısa olması ile tanınmaktadır. Günümüzde itibariyle 1500 civarında pigme Borneo filinin bulunduğu bilinmektedir.

Tarım alanlarının genişletilmek istenmesiyle birlikte yaşam alanları ciddi anlamda daralan pigme Borneo filleri, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alıyor.

7. Sumatra Kaplanı

Endonezya’da yer alan Sumatra adasında yaşam sürmelerinden dolayı bu kaplan türüne Sumatra kaplanı denilmiştir. Şu anda yaklaşık olarak bin tane Sumatra kaplanının kaldığı, gerekli önlemler alınmaması durumunda bu hayvan türünün çok kısa zaman içerisinde tamamen yok olacağı düşünülmektedir.

Her ne kadar koruma altına alınmış olsalar da yaşam alanları ciddi anlamda zarar gördüğünden dolayı Sumatra kaplanları en kısa süre içerisinde nesli tükenecek olan canlılardan birisi olarak görülüyor.

8. Meksika Yunusu

Sayıları 300’ü geçmeyen bu hayvanlar özellikle balıkçıların yaşam alanları olan Kaliforniya körfezinde ağlarla avlanmaya devam etmesi ve Meksika yunuslarının bu ağlara takılarak yaşamlarını yitirmesi nedeniyle nesli tükenmekte olan hayvanlar arasına girmiştir.

Bazı dönemler Meksika yunuslarını korumak adına ağ ile avlanmayı yasaklamaya dair çalışmalar yapılsa da maalesef bunun önüne geçilememiştir. Nesli koruma altına alınan canlılar arasında yer alan Meksika yunusu, özellikle bilinçsiz avlanma devam ettiği müddetçe nesli tükenmekte olan hatta nesli tükenen canlılar arasında kalmaya devam edecektir.

9. Siyah Ayaklı Dağ Gelinciği

Tarıma alanlarında ağır zirai ilaçlarının kullanılması ve insanların gelincikleri öldürmesi siyah ayaklı dağ gelincilerinin her geçen gün yok olmaya bir adım daha yaklaşmasına neden oluyor. Günümüzde nüfusları 1000 bireyden oluşmaktadır. Bu sayı her geçen gün azalmaktadır.

En sevimli hayvan türlerinden birisi olmasından dolayı siyah ayaklı dağ gelinciğini korumak adına çok sayıda kişi bu koruma çalışmalarına katılmıştır.

Özellikle seksenli yıllarda nesli neredeyse tükenme noktasına gelen bu canlılar yapılan koruma çalışmaları sayesinde nüfusları kısmen olarak arttırılmış olan canlı türlerinden birisidir. Bu da yapılan koruma çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Hayvanların nesli asla tükenmez diye düşünmeyin. Moa kuşu makalesinde nesli tamamen yok olan bir kuş türünü ele aldık. Bu kuş türü gerçekle daha iyi yüzleşmenizi sağlayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here