Kişi Temel Hak ve Özgürlükleri Nedir?

İnsanların yaşamları boyunca insanca yaşayabilmesi adına gerekli olan doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlüklerin tamamına kişi temel hak ve özgürlükleri denilmektedir. Kişi temel hak ve özgürlükleri nedir denildiği zaman aslında karşımıza bizi biz yapan şeyler çıkmaktadır. Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, özel yaşamın gizliliği, seçme ve seçilme hakkı gibi haklar kişinin doğuştan sahip olduğu temel haklar arasında bulunmaktadır. Aynı şekilde kişinin doğuştan sahip olduğu temel özgürlükler de bulunmaktadır. Bu temel özgürlükler arasında basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, toplantı hak ve özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü gibi özgürlükler bulunmaktadır. Kişi temel hak ve özgürlükleri nedir denildiği zaman kurabileceğiniz daha farklı cümlelerin de olabilmesi için sizlere bu temel hak ve özgürlükler açıklamalarıyla anlatılacak.

Yaşama hakkı: kişi temel hakları denildiği zaman yaşama hakkı en temel hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin sahip olduğu yaşama hakkı hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz. Muhakkak sınırlandırma getirilecek olursa bu sınırlamayı getiren kişiler yargı mercileri tarafından yargılanarak cezalandırılır. İnsanlar için en önemli hakkın yaşama hakkı olduğu kesinlikle bilinmelidir.

Kişi dokunulmazlığı hakkı: insanların hem ruh hem de beden bütünlüğünü korumaya yönelik geliştirilmiş olan hakka kişi dokunulmazlığı hakkı denilmektedir. İnsanların mutlu olabilmesi için hem ruh hem de beden bütünlüğünün olması önemli bir husustur. Bu yüzden kişi temel hakları sayılırken kişi dokunulmazlığı hakkı üzerinde durulan bir konudur.

Sağlık hakkı: bu hak genel olarak insanların sağlığını korumak adına çeşitli tedbirler alabilme hakkına sahip olmasını ifade etmektedir. Her canlı sağlıklı bir çevrede yaşamak için çeşitli tedbirler alabilir. Bu kişi temel hakları arasında bulunan bir haktır. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam sürebilmek adına sağlıkla ilgili haklarımızı sonuna kadar kullanmanızı tavsiye ederiz.

Eğitim hakkı: dünya genelinde yaşam süren herkes eğitim öğretim hakkına doğuştan sahiptir. Bir kişi bir konuda eğitim almak istiyorsa bu kişiye kesinlikle herhangi bir sınırlama getirilemez. Eğer eğitim ve yaşamanıza sınırlama getirildiğini düşünüyorsanız dilekçe hakkınızı kullanarak hakkınızı arayabilirsiniz.

Özel yaşamın gizliliği: insanların yaşamına ve aile hayatına saygı göstermek adına geliştirilmiş olan haklardan birisi olan özel yaşamın gizliliği kanunlarla birlikte korunmaktadır. Aksi bir durum olmadıkça hiç kimsenin üzeri ve özel eşyaları aranamaz, haberleşme araçları dinlenemez ancak özel durumlar oluşacak olursa çıkarılan çeşitli kanunlar ile bu hakka çeşitli sınırlamalar getirilebilir.

Seçme ve seçilme hakkı: yurt genelinde yaşayan tüm vatandaşların ülke yönetimine katılmak adına seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda insanların siyasi partiler kurabilmesi ve siyasi partilere üye olması mümkündür. Tüm bu haklar ülkemizde temel haklar olarak kabul edilmekle birlikte yasalarla koruma altına alınmıştır. Tabii ki birçok şeyde olduğu gibi özel durumlarda bu haklara çeşitli kısıtlamaların getirilmesi mümkündür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here