Güzel Sanatların Dalları ve Özellikleri

Güzel sanatların sınıflandırılması özellikle zaman içerisinde çok sayıda güzel sanat dalının oluşmasından dolayı yapılmıştır. Günümüzde çok sayıda güzel sanat dalı olduğundan dolayı güzel sanatların dalları ve özellikleri sanat ile yakından ilgilenen kişiler tarafından merak edilmektedir. Güzel sanatlar genel olarak resim, şiir, tiyatro, mimari, heykel ve müzik gibi insanlarda bir zevk duygusu uyandıran sanatlara verilen genel bir isimdir. Dünya genelinde icra edilen güzel sanatlar analiz edildiğinde bu sanat dallarının temel gayesinin güzel olan şeyleri ifade etmek olduğu görülmektedir. İnsanlar güzeli ifade etmek adına farklı yöntemlere başvurduklarından dolayı zaman içerisinde güzel sanatların dalları meydana gelmiştir. Her sanat dalını detaylı bir şekilde ele almak mümkün olmasa da sizlere bazı güzel sanat dalları ve özellikleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Edebiyat: edebiyat alanında eser veren çok sayıda kişi olsa da sadece nazım ve nesir yolundaki tüm eserlerin edebiyat alanında güzel sanat olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Edebiyat genel olarak kelimeler ile gerçekleştirilen bir güzel sanat türüdür. Bu alanda çalışmalar yapan kişiler halk arasında cümle mühendisleri olarak da nitelendirilmektedir çünkü ilgili kişilerin çeşitli durumlarda en güzel kelimeleri bir araya getirerek en güzel cümleleri kurdukları bilinmektedir.

Tiyatro: bu sanat dalı günümüzde en çok ilgi gören sanat dallarından birisi olmakla birlikte genel olarak herhangi bir olayın oyuncular aracılığıyla sahnede canlandırılması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Tiyatroların bu kadar ilgi görmesindeki en büyük neden şüphesiz eğitici yanının ağırlıkta olmasıdır.

Resim: bu alanda çalışmalar yapan kişilere ressam denilmektedir. Ressamlar genel olarak kuru boyalarla, sulu boyalarla ve yağlı boyalarla bir zemin üzerine çeşitli çizgiler çizerek ya da boyamalar yaparak bu sanatlarını icra etmektedirler. Resim sanatına Osmanlı Devleti’nden bu yana büyük ilgi gösterildiğinden dolayı resim alanında dünya çapında tanınan birçok ressamımız bulunmaktadır.

Dans: içerisinde çok sayıda çeşidi bulunan bir sanat dalıdır. Genel olarak müziğe ayak uydurarak yapılan ritmik hareketlerden meydana gelmektedir. Görsel sanatlar içerisinde yer aldığından dolayı dans büyük ilgi görmektedir.

Heykel: bu sanat tahta, çamur, taş ve çeşitli maddeler kullanılarak doğada yaralanan canlıları ya da maddeleri şekillendirme işlemidir. Bu alanda çalışmalar yapan kişilere heykeltıraş adı verilmektedir. Bu sanatın icrası aşırı derecede zor olduğundan dolayı ilgili sanat alanında çalışmalar yapmak için uzun yıllar boyunca eğitim almak gerekmektedir.

Müzik: ilgili sanat dalında genel olarak sesler melodi haline getirilmektedir. Dünya genelinde en fazla ilgi gören güzel sanat dallarından birisi olduğundan dolayı zaman içerisinde çok sayıda çeşidi meydana gelmiştir.

Mimarlık: dıştan bakıldığı zaman insanın iç dünyasına hitap edebilecek tarzdan yapıların yapıldığı sanat dalıdır. Mimarlık alanında yapılmış olan sanat eserleri bizlere geçmişten bilgiler veren en önemli eserlerdir. Osmanlı döneminde altın çağını yaşamış olan mimarlık büyük ekonomik yatırımlar gerektirdiğinden dolayı günümüzde yavaşlamış olsa da büyük ilgi görmeye devam etmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here