Genler Nasıl Gösterilir Vikipedi

Genler baskın genler ve çekinik genler olarak sınıflandırıldığından dolayı birçok kişi genlerin gösterimi konusunda zorluk çekmektedir. Vikipedi bilgileri arasında genler nasıl gösterilir konusunda bilgi bulunmadığından bilim dünyasına bir katkımızın olmasını istedik ve tablo halinde genotip, fenotip sınıflandırması ile genlerin nasıl gösterilebileceği hakkında sizlere bilgi vermeye karar verdik.

Genler DNA sarmalı içerisinde yer alan bir kısımdır ve genler canlının hangi hastalıklara meyilli olduğunun belirlenmesi gibi konularda tıp alanında çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Genler insanın tüm özelliklerini belirleyen yapılardır. DNA sarmalı içerisinde karmaşık bir halde bulunan genler üzerinde günümüzde de çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların yapılmasındaki temel gaye sorunlu genlerin tespit edilmesi ve günümüzde amansız hastalık olarak kabul edilen kanser gibi hastalıkların tamamen ortadan kaldırılmasıdır. DNA sarmalı içerisinde çok sayıda gen yer aldığından ilgili genlerin tespit edilmesi emin olun bir hayli zordur. Bu yüzden genler üzerine insanların gelişmesini ve elde edilen bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak adına çeşitli eğitim kurumları açılmaya devam etmektedir.

Genler kendi arasında baskın ve çekinik olarak sınıflandırılır. Genler arasındaki kıyasın kolaylaştırılması adına ilgili genler çeşitli harfler ile temsil edilir. Baskın genler büyük harfle gösterilirken çekinik olan genler küçük harf ile gösterilmektedir. Bunu daha iyi kavrayabilmeniz adına konuyu bir örnek ile aydınlatalım.
Babası kahverengi, annenin ise yeşil gözlü olduğunu düşünelim. Kahverengi göz yeşil renge oranla baskın olduğundan babadan gelen “S” harfi ile anneden gelen gen ise “s” harfi ile gösterilebilir. Dikkat ederseniz kahverengi baskın olduğundan büyük harf ile yeşil çekinik olduğundan küçük harf ile gösterildi. Böyle bir gen birleşmesi genotipte ise Ss olarak gösterilmektedir.

Genler üzerinde en etkili çalışmaları yapan kişi Mendel olduğundan genellikle genlerle ilgili örnekler verildiğinde bezelyelerden yararlanılır. Sarı tohumlu bezelyeler baskın, yeşil tohumlu bezelyeler ise çekinik olarak kabul edilir. Yine bu eşleştirme işleminde “S” harfinden yararlanılacak olunursa şu şekilde bir eşleştirme yapılabilir. İlgili genler yeni bireyde çiftler halinde bulunacağından dolayı SS, Ss ve ss olma ihtimali göz önüne alınabilir. Hayata gelecek olan canlının gen özellikle için 3 durumdan bahsedilebilir. Bezelye örneğini daha iyi anlamak adına makalemizin devamında yer alan görsel çalışmaya da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Genler nasıl gösterilir konusunda yazdıklarımızdan yola çıkacak olursak yeterli bilgiye ulaştığınızı düşünüyoruz. Genler üzerine çalışmalar yapan birisiyseniz sizlerde düşüncelerinizi ve bildiklerinizi paylaşabilirsiniz. Mutasyon genlerin ciddi derecede etkilenmesine neden olduğundan mutasyon olması durumunda daha derinlemesine bir incelemenin yapılması gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here