Epilepsi Nedir Belirtileri ve Tedavisi (Sara)

Tıp dünyasında epilepsi, halk arasında ise sara hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık sinir sisteminde ani bir şekilde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Beyin vücuda komutları gönderirken bunu çok az miktarda olan elektriksel yükler ile yapmaktadır. Bu elektriksel bağlantıda meydana gelecek en ufacık bir kopma kişinin nöbet geçirmesine neden olur. Elektriksel bağlantıda meydana gelen kopma sonucunda ani bir şekilde elektriksel boşalma olması epilepsi hastalığının ortaya çıkmasına neden olur. Bu rahatsızlık nörolojik rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Sara hastası olan bir kişi nöbet geçirdiği anda yüksek oranda elektriksel boşalma meydana geldiğinden dolayı rahatsız olan kişi vücudunu istemli bir şekilde hareket ettiremez ve buna paralel olarak bilincini kaybeder. Bu durum kısa süreli olarak meydana geldiği gibi epilepsi nöbetlerinin yaşam kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkileyecek düzeyde uzun soluklu bir şekilde de meydana geldiği de gözlemlenenler arasında yer almaktadır.

Sara nöbeti sırasında beyin işlevlerini tam anlamıyla gerçekleştiremez. Beynin normal işlevlerini yerine getirebilmesi için sara nöbetinin tamamen bitmesi gerekmektedir. Elektriksel boşalma son bulduğunda rahatsız olan kişi eski haline geri dönecektir. Yapılan araştırmalar sonucunda epilepsi nöbetlerinin vücudun belirli bölgelerini etkilediği tespit edilmiştir örneğin beynin görme merkezi ile alakalı bir elektriksel boşalma meydana geldiğinde kişi anlamsız bir şekilde hayaller görmeye başlar. Ayrıca dengesini kaybedeceğinden dolayı yere düşer. Beynin hareketlerle ilgili bir kısmında elektriksel boşalma meydana gelecek olursa hasta olan kişi yere düşer ve çırpınmaya başlar. Bu örneklerden yola çıkacak olursak epilepsi nöbetlerinin çok farklı şekillerde meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu rahatsızlık dünya genelinde en çok görülen nörolojik rahatsızlıklardan birisidir. İlgili rahatsızlık ile mücadele eden kişiler incelendiğinde bu kişilerin 10 ila 40 yaş arasında olduğu görülmektedir. Epilepsi nöbetleri özellikle bu yaş aralığında yoğun bir şekilde kendini gösterir. İlerleyen yaşlarda epilepsi nöbetlerinin meydana gelme sıklığı azalabilinmektedir.

Temporal lob epilepsi, epilepsi nöbetleri içerisinde en sık rastlanan nöbet türlerinden birisidir. Bu nöbet beynin yan kısımlarında husule gelmektedir. İlgili nöbeti geçiren kişilerde mideden vücudun üst kısımlarına doğru gelen tuhaf bir hissiyat oluşmaktadır. Bu hissiyat üzerinde uzun zamanlardan beri çalışmalar yapılsa da ilgili hissiyatın neden ileri geldiğini henüz tespit edilememiştir. İlgili nöbeti geçiren kişilerde nöbet anında duygu durum bozukluğu meydana gelmektedir. Hasta olan kişi çevresinde yer alan kişilerin sorduğu sorulara kısmen de olsa cevap verir ancak hastanın bilinci tam olarak yerinde değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda özellikle bazı dış etkilerin temporal lob epilepsi nöbetine neden olduğu tespit edilmiştir. Örneğin herhangi bir sesi duyduğu zaman nöbet geçiren rahatsızların aynı sesi tekrar duyduklarında aynı nöbetçi tekrardan geçirdikleri tespit edilmiştir. Yani bazı dış etkiler kişinin nöbet geçirmesine neden olabilmektedir. Bu tarz dış etkilerden dolayı epilepsi nöbeti geçiren kişiler ilgili sesleri ya da dış etkileri duymamaya özen göstermelidir. Aksi takdirde beyin bu tip durumlara alışık olmadığından dolayı epilepsi nöbeti meydana gelecektir.

Epilepsi çoğu kişi tarafından doğuştan gelen bir rahatsızlık olarak kabul edilse de uzmanlar sonradan da bu rahatsızlığın ortaya çıkabileceğini söylemektedir. Örneğin başa ağır bir şekilde darbe alınması sonucunda beyinde kısmi hasarlar meydana gelebilir ve bu da sara hastalığının oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca halk arasında tüm epilepsi hastalarının nöbet geçireceğine dair bir kanı bulunmaktadır ancak bu kanı yanlış bir kanıdır çünkü her epilepsi hastası nöbet geçirmeyebilir. Herhangi bir kişi nöbet geçirdiğinde o kişinin sadece nöbet geçirmesini baz alarak epilepsi hastası olduğu söylenemez. Çünkü bazı nörolojik hastalıklarda kişinin nöbet geçirmesine neden olabilir. Sara hastalığının tanısının koyulabilmesi için nöbetlerin tekrarlayan bir şekilde meydana gelmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sara hastalığının olduğu söylenemez.

Epilepsi hastası olan kişiler istemsiz bir şekilde toplum içerisinde de nöbet geçirdiklerinden dolayı bazı çevreler bu kişilere deli gözüyle bakmaktadır. Öncelikle epilepsi hastalarının deli olmadıklarını yani akılları ile alakalı herhangi bir problemin olmadığını söylemek isteriz. Epilepsi hastalarının nöbet geçirmesindeki temel neden sinirsel bozulmaların meydana gelmesidir. Bu sinirsel bozulmalar ortadan kaldırılacak olursa epilepsi nöbetleri de tamamen ortadan kalkacaktır. Eğer çevrenizde sara hastası olan kişiler varsa bunları sosyal yaşamlarından uzaklaştırmak için kesinlikle deli muamelesi yapmayınız.

Epilepsi hastalığının belirtileri

Epilepsi hastalığı kendisine has belirtileri olan bir rahatsızlık olsa da bazı vakalarda genel olarak gözlemlenen belirtilerin gözlemlenmediğini söyleyebiliriz. En çok gözlemlenen epilepsi belirtileri arasında nöbet öncesinde ani bir şekilde refleks hareketlerinin meydana gelmesi yer almaktadır. Bilinç kaybının yaşanması, kişinin ani bir şekilde yere düşüp bayılması, kasların istemsiz bir şekilde kasılması veya kişinin titremesi, sürekli olarak aynı hareketlerin tekrarlanması, nöbet geçirilirken dişlerin aşırı şekilde sıkılması, nöbet esnasında tuhaf seslerin çıkarılması, şiddetli nefes darlığının meydana gelmesi, nöbet geçirilirken idrar kaçırılması, kontrolsüz bir şekilde hareket edilmesi, nöbet sonrasında istemsiz bir şekilde ağlama krizlerinin oluşması, nöbet sonrasında kişinin bilinçsiz bir şekilde etrafta dolaşması epilepsi hastalığının en çok gözlemlenen belirtileridir.

Epilepsi hastalığının nedenleri

Uzmanlar her kişide epilepsinin farklı nedenlerden dolayı ortaya çıktığını söylemektedir. Bu nedenden dolayı hasta olan kişilerin neden epilepsi hastalığına yakalandıklarını tespit etmek gerçekten zordur. Uzmanlar özellikle doğuştan gelen bozuklukların epilepsi hastalığına neden olduğunu söylemektedir. Eğer hepsi hastalığı doğuştan gelmiyorsa bu hastalık genel olarak başa ağır darbe alınması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Genlerin yer aldığı kromozomlarda meydana gelen çeşitli hastalıklar genlerde bozulmaların olmasına neden olduğundan dolayı epilepsi hastalığı meydana gelebilir. Hamilelik döneminde anne adayının aşırı derecede alkol ve sigara kullanması beynin hasar görmesine ve buna paralel olarak epilepsi yani sara hastalığının meydana çıkmasına neden olabilir. Doğum esnasında bebek beyninin uzun süre oksijensiz bir şekilde kalması beyinde ciddi zedelenmelerin oluşmasına neden olmaktadır. Meydana gelen bu zedelenmeler de beraberinde sara hastalığına getirmektedir. Epilepsi hastalığının nedenleri daha birçok şekilde sıralanabilir ancak hastalığın ortaya çıkmasına neden olan en büyük nedenler bu şekildedir.

Epilepsi hastalığının tedavisi

Epilepsi hastalığının tedavisi uzun soluklu bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenden dolayı epilepsi hastalığını ortadan kaldırmak için tedavi olan kişilerin öncelikli olarak sabırlı olmaları gerekmektedir. Epilepsi hastalığının tedavisi genel olarak çeşitli ilaçların kullanılması ile gerçekleştirilmektedir ancak bazı hastalar verilen ilaçlara olumlu tepki vermediğinden dolayı kimi zaman cerrahi müdahalelerin de yapıldığı bilinmektedir. İlaç tedavisinde ilk amaç hasta olan kişinin nöbet sıklığını az hale getirip ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Kullanılan ilaçlar bir süre sonra hastanın nöbet sıklığını azaltarak normal yaşamına dönmesini sağlamaktadır ancak ilaç tedavisinin uzun soluklu olduğunu, ortalama olarak 2 3 yıl içerisinde nöbetlerin büyük oranda ortadan kaldırılabileceğini belirtmek isteriz. İlaç tedavisinin aşırı derecede uzun sürmesinden dolayı hastalıkla mücadele eden kişilerin hayattan kopmayıp sadece sabırlı olmaları gerektiğini söylemek istiyoruz.

Epilepsi hastalığı en çok gözlemlenen hastalıklardan birisi olduğundan dolayı uzman kişiler bu hastalığın tedavisi üzerinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Şu anda epilepsi hastalığını tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da ilerleyen zaman içerisinde gelişen teknoloji ile birlikte epilepsi hastalığının da tamamen ortadan kaldırılması mümkün olacaktır. Özellikle genetik bilimcilerin yapacağı çalışmalar bu hastalığın ortadan kaldırılmasında kesinlikle ciddi derecede önemlidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here