Ülkemiz yani Türkiye cumhuriyeti cumhuriyet yönetim şeklini benimsemiş olan bir ülkedir. Cumhuriyet yönetimi halkımıza neler kazandırmıştır denildiği zaman söylenebilecek çok şey olduğundan dolayı sizlere kompozisyon tadında cumhuriyet bize neler kazandırmıştır konusunda bilgiler vereceğiz. Elimizden geldiğince bilgileri maddeler halinde ve kısaca sunmaya çalışacağımızdan şüpheniz olmasın. Elbette cumhuriyet bize neler kazandırdı konusunda daha söylenebilecek çok sayıda şey vardır. Özellikle darbe girişimlerinin olduğu bugünlerde cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu daha iyi bir şekilde kavramaktayız. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Osmanlı devleti yıkılıp yerine yeni bir devlet kurulup farklı bir yönetim şekline geçildiğinden dolayı köklü değişikliklerin yapıldığını söyleyebiliriz. Gelin hep birlikte yapılan bu değişiklikler ile cumhuriyet bize neler kazandırmıştır öğrenelim.

Cumhuriyetin ilanından sonra 8 Şubat 1935 tarihinde yöneticiler tarafından yapılan değişiklikler sayesinde Türk kadını ilk defa seçimlere katılarak oy kullanmıştır. Ayrıca cumhuriyetin ilanından sonra yurt genelinde yer alan tüm kadın ve erkekler eğitim görme hürriyetine kavuşmuştur. Sizlerin de bildiğiniz gibi cumhuriyet ilan edilmeden önce kadınların eğitiminde çeşitli sınırlamalar bulunuyordu. Cumhuriyetin ilanı sayesinde bu sınırlamalar kalktı ve kadınlar da özgür bir şekilde eğitim almaya başladılar.

Cumhuriyet yönetiminin en önemli özelliği halkın yöneticileri kendileri seçiyor olmasıdır. Osmanlı devletinde padişahlık sistemi olduğundan dolayı herhangi bir seçimin yapılması söz konusu değildi ancak cumhuriyet ilan edildikten sonra yurt genelinde yaşam süren tüm yurttaşlar seçimler aracılığıyla kendi yöneticilerini seçmeye başladılar. Yani halk idarede söz sahibi olmaya başlamıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi kabul edildi ve bu sayede yurt genelindeki çocuklar geniş kapsamlı haklara sahip olmaya başladılar.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte birçok alanda çeşitli inkılaplar yapıldı. Türk dilinde, Türk tarihinde ve Türk kültüründe çeşitli inkılaplar yapılarak kültür ve yaşam değerlerimizin geliştirildiğini söylemek mümkündür. Latin alfabesi kabul edilerek insanların okur yazarlık oranı arttırıldı. Üniversite reformu yapılarak yeni üniversiteler açıldı ve halkın eğitim düzeyi ciddi oranda arttırıldı. Ölçü birimlerinde ve ölçü aletlerinde çeşitli değişikliğe gidildi. Bu sayede özellikle ekonomik alanda ortaya çıkan rahatsızlıklar giderilmiş oldu. Giyim-kuşam üzerinde çeşitli değişiklikler yapılarak sınıf ayrımı ortadan kaldırıldı ve batılı medeniyetlere olan yakınlık düzeyi arttı. Cumhuriyetin ilanından sonra insanlara esir olmadan yaşam hakkı verildi çünkü insanlar artık ülke idaresinde söz sahibi olmaya başladı.

Cumhuriyet bize neler kazandırmıştır konusunda tabii ki de kaleme alınabilecek daha çok sayıda şey bulunmaktadır. Cumhuriyet sayesinde hukuksal alanda, sosyal alanda, dinsel alanda ve siyasi alanda çok sayıda değişiklikler yapılmıştır ve bu sayede Türk halkı çok sayıda şey kazanmıştır. Cumhuriyet yönetimi halkın kendi kendisini yönettiği bir yönetim biçimidir. Halk idarede söz sahibi olduğu müddetçe şüphesiz eksik olan şeyleri temin ederek çeşitli haklar kazanacaktır. Dünya genelinde cumhuriyet ile yönetilen ülkeleri inceleyecek olursanız cumhuriyetin sadece bizlere değil bu yönetim biçimini benimsemiş olan insanlara da çok büyük katkısının olduğunu görebilirsiniz. Cumhuriyet ile yakından ilgilenen kişiler kesinlikle Atatürk inkılaplarına yakından bağlı kişilerdir. Bu alanda yeni çalışmalar yapmaya başladıysanız Atatürk’ün inkılapları nelerdir makalesine de göz atmanızı tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here