İletken ve Yalıtkan Maddeler Nelerdir Özellikleri

Maddelerin özellikleri tanımlanırken ilgili maddelerin elektriği iletip iletmediğini belli etmek adına iletken ve yalıtkan kavramları kullanılmaktadır. İletken ve yalıtkan kavramlarını kaba bir dille açıklamamız gerekirse; elektriği ileten maddelere iletken, elektriği iletmeyen ya da elektriği itebilecek derecede güçlü olmayan maddelere de yalıtkan madde denilmektedir. Maddelerin iletken ve yalıtkan olmaları incelenirken maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerine dikkat edilmez. Çünkü her üç halde de elektrik iletiminden bahsedilebilir.

İletken maddeler: Adından da anlaşılacağı üzere elektriği iletebilen maddelere iletken madde denilmektedir. Maddeler üzerinde uzun yıllar boyunca yapılan araştırmalar sonucunda elektriği en iyi ileten maddelerin gümüş, altın ve bakır olduğu tespit edilmiştir. Atomsal yapılar incelendiğinde atomları 1 valans elektronu olan metalik maddelerin elektriği iyi bir şekilde ilettiği tespit edilmiştir. Dünyanın en iyi elektrik ileten maddesi altın olsa da altın çok değerli bir maden olduğundan dolayı elektrik kablolarında ekonomik değeri daha düşük olan bakır kullanılmaktadır. Bakırda elektrik açısından kısmi kayıtlar olsa da düşük fiyatlara mal edilmesi vazgeçilmez bir elektrik iletim aracı olmasını sağlamıştır. Tabi ki bakır dışında daha birçok madde elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Gümüş, demir, çelik, krom, bakır, altın ve nikel elektrik iletiminde en çok tercih edilen maddeler arasında yer almaktadır.

Yalıtkan maddeler: Elektrik iletimi söz konusu olduğunda elektrik iletkenlik değeri 0 ya da çok zayıf olan maddelere yalıtkan madde denilir. Bu tarz maddelerin elektriği iletmemesindeki temel neden öz dirençlerinin aşırı derecede yüksek olmasıdır. Yalıtkan maddelerde elektrik akımının taşınmasını sağlayacak serbest halde elektron bulunmamaktadır bu durumda maddenin yalıtkan bir özellik sergilemesine neden olur. Yalıtkan maddeler aynı iletken maddelerde olduğu gibi katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirler. Günümüzde en çok kullanılan yalıtkan maddeler arasında plastik maddeler yer almaktadır. Yalıtkan maddeler ele alındığında günümüzde en çok kullanılan yalıtkan maddeler arasında cam, karbon, kağıt, halı gibi maddeler yer almaktadır. Tabii örnekler bunlarla sınırlı değildir. Yalıtkan maddeler ele alındığında karşımıza daha birçok yalıtkanlık özelliği olan madde çıkacaktır.

İletkenlik önemli bir özellik olsa da özellikle yalıtıma ihtiyaç duyulan alanlar olduğundan dolayı yalıtkanlık da önemli bir özelliktir. İş güvenliğini sağlamak adına birçok alanda yalıtkan maddelerden yararlanıldığını bilmenizi isteriz.
İletken ve yalıtkan maddeler nelerdir konusunda sizlere aktaracaklarımız bu şekilde. Tabi ki atomsal yapı ele alınacak olursa makalemiz daha da genişletilebilir. Bu durum akılların ciddi anlamda karışmasına neden olacağından dolayı bu temel bilgilerin sizleri aydınlatmak için yeterli olacağı inancındayız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here