Ayetel Kursi Duası Tecvidli Okunuşu ve Anlamı

Ayetel Kursi, özellikle namaz sonunda tespih çekmeden önce okunan dualardan birisidir. Ayetel Kursi duası diğer birçok duya oranla uzun olduğundan bu duayı ezberlemekte zorluk çekenler vardır. Bu yüzden sizlere Ayetel Kursi tecvidli okunuşu ve Ayetel Kursi duasının alamı hakkında bilgi vermek istiyoruz. Fazileti yüksek olan bu duayı Arapça olarak düzgün bir şekilde öğrenmeye çalışın.

Ayetel Kursi Duasının Okunuşu ve Anlamı

Duanın okunuşu: Allahulailahe illa huvel hayyul kayyum, late’huzuhu sinetun vela nevmun, lehu mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemu mabeyne eydiyhim vema halfehum vela yuhıtune bişey’in min ılmihı illa bimaşae, vesia kursiyyuhussemavati vel’arda vela yeuduhu hıfzuhuma vehuvel aliyyul azim.
Ayetel Kursi duası fazileti ile bilinen bir duadır. Her kim bu duayı evinde sürekli olarak okursa o eve şeytan giremez. Büyüye karşıda etkili olan bu dua büyülerin bozulmasını sağlar. Her kim ömrü boyunca Ayetel Kursi duasını okursa ahrette güzel makamlarda olur. Bu dua kişinin mevkisini arttırır ve iç huzuru sağlar.

Duanın Anlamı: O’ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı Ecelli Ala’yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.

Ayetel Kursi Duasının Tecvidli Okunuşu

Tecvidli okunuşu sizlere kelimeler ile anlatmakta zorluk çektiğimizden dolayı tecvidli okunuşa dair bir videoyu sizlerle paylaşacağız.

Ayetel Kursi duasının ezberlenmesine kısmen de olsa faydamız olduysa ne mutlu bizlere. Bu dua fazileti yüksek bir duadır. Ayrıca her namazdan sonra tespih çekmeye başlamadan evvel bu duanın okunması gerekmektedir. Namazımızın kaliteli olması için tüm namaz dualarının iyi bir şekilde bilinmesi gerekiyor. Eğer halen bu duayı ezberlemediyseniz vakit kaybetmeden ezberleyin. Ayrıca her duayı mutlaka tecvidli bir şekilde okumaya çalışın. Allah okuduğunuz duaları, kıldığınız namazları kabul eylesin.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here