Barutun İcadı Mucidi ve Tarihçesi

253

Ateşli silah sanayisinin hammaddesi barutun icadı Çinliler tarafından yapılmıştır ancak barutun mucidi hakkında resmi bir belge bulunmamaktadır. Durum böyle olmasından dolayı barutun tarihçesi ele alınırken bir şahıs üzerinde yoğunlaşmaktan ziyade Çinliler üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Kömür tozu, kükürt ve güherçile gibi maddelerin bir araya getirilmesi ile elde dilen barut, patlayıcı özelliği olan bir maddedir ve bu özelliği de barutu diğer birçok maddeden ayırmaktadır.

Barutun tarihçesi incelendiğinde barutun milattan önce 1000’li yıllarda Çinliler tarafından bulunduğu karşımıza çıkıyor. Çinlilerin savaş taktikleri incelenecek olursa özellikle ateşten ciddi anlamda yararlanıldığı gözlemlenebilir. Zaman içerisinde büyük askeri nüfusa sahip devletler ile mücadele etmek için ateş yetersiz kaldığından dolayı ateşi geliştirmek isteyen Çinliler barutu keşfetmiş ve bu sayede güçlerine güç katmışlardır. Bu muhteşem karışımı sor gibi sakladıklarından dolayı barut ancak 13. Yüzyıl başlarında Avrupa topraklarında kullanılmaya başlanmıştır.

Barutun icadı ilk etapta istenilen etkiyi göstermemişti. Durum böyle olmasının temel sebebi ise Çinlilerin barut içerisinde yer alan nemi bir türlü tamamen ortadan kaldıramamalarıydı. Zaman içerisinde barut üzerinde çalışmalar yapılsa da en etkili barutlar 1800’lü yılların başında elde edilmiştir. Özellikle pamuk barutu adı verilen barut türü deyim yerindeyse barut alanında devrim niteliği taşımaktadır. Birçoğumuzun halen pamuk barutu olarak bildiği bu barut aslında nitroselülozdur. Nitroselüloz keşfedildikten hemen sonra barut silahlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde kullanılan barutların yapısı ele alındığında potasyum nitrat, kükürt ve karbon karşımıza çıkmaktadır. Bu bahsi geçen maddeler kara barut olarak nitelendirilen barut içerisinde yer alan maddelerdir. Karışım içerisinde yer alan potasyum nitrat, karışım içerisinde yer alan kömürün ve kükürdün yanmasını sağlamaktadır. Tam yanma gerçekleştiğinde açığa karbondioksit ve kükürt dioksit çıkmaktadır. Potasyumun sülfür, karbonat ve sülfat gazları yanma gazları sonucunda kalan maddeler olup yüksek bir basıncın oluşmasını sağlamaktadır. Barutu eşsiz kılan şey ise oluşan bu yüksek basınçtır. Bu yüksek basınç silahların ateşleme gücünü sağlamaktadır.

Zaman içerisinde gereksinimler beraberinde pamuk barutu, dumansız barut, çözücüsüz barut, sülfürsüz barut gibi birçok barut türünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Barut üzerinde yapılan ARGE çalışmaları meyvesini verecek olursa zaman içerisinde etki seviyesi daha yüksek olan barut türlerinin de ortaya çıkması muhtemeldir.

Paylaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here